Skadet eller stjålet PC/nettbrett

Du får hjelp på 1-2-3

 • 1. Meld skaden

  Ved skade eller tyveri, meld fra til oss. Tyveri må også meldes til politiet. Sperr også eventuelle abonnementer og andre brukerkontoer som kan misbrukes.

  Meld tyveri av PC
  Meld skadet PC
  Meld tyveri av nettbrett
  Meld skadet nettbrett

 • 2. Erstatning avklares

  Vi tar kontakt med deg og informerer deg om hva du eventuelt kan få dekket.

 • 3. Skaden utbedres

  Du får utbetalt erstatning, fratrukket din egenandel. Ved skade, velger du selv om du vil bruke erstatningen til å reparere eller kjøpe ny enhet.

Nyttig å vite ved skade på eller tyveri av PC/nettbrett

Spørsmål vi ofte får ved skade på eller tyveri av PC/nettbrett