Skade ved utleie

Når du har problemer med leietakeren.

Meld skade

Vi hjelper deg på 1-2-3

Utleiedekningen kan dekke kostnader når du har problemer med leietakeren din, enten hvis det er utført hærverk på boligen eller hvis husleien ikke er betalt. Det er viktig at du kontakter oss med en gang du blir klar over problemet, da vil vi lettere kunne løse problemet for deg.

1. Meld skaden til oss. Vi tar kontakt med deg når vi har mottatt skademeldingen din. Hvis nødvendig, sender vi en av våre samarbeidspartnere hjem til deg for å vurdere skaden. 

2. Hvis du får besøk av en av våre samarbeidspartnere, sender de en rapport fra befaringen til oss. Når vi har fått rapporten, tar vi kontakt med deg for å avtale veien videre.

3. Når skaden er utbedret, får du en faktura på egenandelen din. Resten av regningen sender håndverkerne til oss.  

Viktig å vite om skade ved utleie

Hærverk må alltid meldes til politiet, og ved utestående husleie må du også melde tapet ditt til namsmannen.

Hva dekker forsikringen ved skade under utleie?

Ofte stilte spørsmål om skade ved utleie