Skade ved utleie

Når du har problemer med leietakeren.

Du får hjelp på 1-2-3

1. Meld skaden

Meld skaden til oss. Vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid. Hvis nødvendig, sender vi en av våre samarbeidspartnere hjem til deg for å vurdere skaden.

Meld skade

2. Skaden vurderes

Hvis du har hatt besøk av en av våre samarbeidspartnere, sender de oss en  rapport fra befaringen. Når vi har fått rapporten, tar vi kontakt med deg for å avtale veien videre.

3. Oppgjør og utbedring

Hvis du har hatt en skade som et utbedret, får du en faktura på din egenandel. Ved kontanterstatning blir beløpet utbetalt deg, fratrukket din egenandel.

Nyttig å vite om skade ved utleie

Utleiedekningen i husforsikringen kan dekke kostnader når du har problemer med leietakeren din, enten hvis det er utført hærverk på boligen eller hvis husleien ikke er betalt. Det er viktig at du kontakter oss med en gang du blir klar over problemet, da vil vi lettere kunne løse problemet for deg.

Hærverk må alltid meldes til politiet, og ved utestående husleie må du også melde tapet ditt til namsmannen.

Se hva som dekkes

  • Ubetalt husleie fra Namsmannen er kontaktet til leietaker er kastet ut + 2 måneder 
  • Hærverk som leietaker har påført boligen, inntil 500 000 kroner
  • Utgifter til utkastelse
  • Juridisk rådgiving på telefon fra vår samarbeidspartner Huseiernes Landsforbund

På Mine sider finner du fullstendige vilkår for forsikringen din.  

Se hva som ikke dekkes

  • Rengjøring eller utvask av utleienheten.
  • Slitasje som du må forvente, det kan være spikerhull etter bilder som er hengt opp på veggen, småbarn som har tegnet på veggen og lignende.
  • Skader ved dyrehold.
  • Uteleiers bruk av strøm og internett i boligen.

Din egenandel

Egenandelen er: 

  • Ved bankgaranti: 4 måneders husleie i henold til utleiekontrakten
  • Ved despositum: 3 måneders husleie i henhold til utleiekontrakten

Så lenge du ikke har skader hos oss, opparbeider du deg en «egenandelsfordel». Hvis du har penger stående her, kan du bruke dem til å betale hele eller deler av egenandelen. Du finner din valgte egenandel og hvor mye du eventuelt har oppspart på egenandelsfordelen på Mine sider

Spørsmål vi ofte får om skade ved utleie

Hva gjør jeg når leie uteblir?

Hvis leietaker ikke har betalt leien ved forfall, må du sende en purring med 14 dagers betalingsfrist. Denne purringen må sendes rekommandert, eller som et brev i posten. Sender du det som brev, må leietaker signere på at varselet er mottatt. Hvis leietaker ikke betaler innen 14-dagers fristen, skal namsmannen varsles. Namsmannen krever at reglene om varsling er fulgt, ellers vil ikke begjæring om utkastelse bli godtatt.

Må jeg melde skade til politiet?

Hvis leietaker har utøvet hærverk på boligen, må du også melde skaden til politiet.

Når må jeg melde saken til namsmannen?

Når du har ubetalt husleie, må du melde saken til namsmannen for å få beslutning om utkastelse. Slik melding til namsmannen må du ha sendt senest seks uker etter at husleien skulle ha vært betalt.

Kommer dere for å se på skaden?

I noen tilfeller trenger vi å sende ut et fagmann for å se på skadene. Vår samarbeidspartner tar i så fall kontakt med deg i løpet av kort tid, for å avtale tidspunkt. Rapport fra befaringen blir sendt til oss, og vår skaderådgiver tar deretter kontakt med deg for å avtale veien videre.

Når får jeg utbetalt erstatning for ubetalt husleie?

Du får utbetalt erstatning for ubetalt husleie så snart namsmannen har besluttet utkastelse.

Hva dekkes av husforsikringen og hva dekkes av egen utleieforsikring?

De fleste husforsikringer dekker også problemer med leietakeren. Så hvis du har en husforsikring i et annet selskap, bør du først melde skaden der.

Hvilken dokumentasjon må jeg sende inn?

Du må sende oss kopi av leiekontrakten.

Ved ubetalt husleie må du sende oss kopi av dialog med namsmannen og av varselet du har sendt leietaker.

Vi hjelper deg

Skriv til oss
Ring 21 49 24 00
Vår postadresse er:
If, Postboks 240, 1326 Lysaker

Fant du det du lette etter?

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding. Det hjelper oss å lage et bedre nettsted. 

Gi din tilbakemelding