Tyveri og innbrudd

Når du har hatt innbrudd eller blitt frastjålet noe.

Du får hjelp på 1-2-3

1. Meld skaden

Ved tyveri eller innbrudd, meld skaden til oss her. Meld også innbrudd/tyveri til politiet. Hvis det har vært innbrudd som har ført til skade på bygning, kan det være at vi sender en av våre samarbeidspartnere hjem til deg for å vurdere skaden.

Meld skade

2. Skadesaken behandles

Ved tyveri behandler vi skademeldingen din, og vi går gjennom det du har meldt som stjålet. Hvis det også har vært innbrudd som har ført til skade på bygning, tar vi kontakt med deg for å avtale hvordan skaden kan utbedres.

3. Utbedring og utbetaling

Når en eventuell bygningsskade er utbedret, sender håndverkerne regningen til oss. Hvis du har blitt frastjålet eiendeler, utbetaler vi deg erstatning. Vi trekker egenandelen din fra erstatningsutbetalingen.

Nyttig å vite ved innbrudd

Når du har hatt innbrudd, er det viktig at du tar kontakt med oss så snart du kan. Dette gir oss mulighet til å hjelpe deg på en best mulig måte. Vi og våre samarbeidspartnere kan tilby hjelp på kort varsel, uansett hvor skaden skjer. Du må også ta kontakt med politiet og melde innbruddet til dem. Har det i tillegg blitt stjålet løse gjenstander, må dette meldes som tyveri på innboforsikringen.

Se hva husforsikringen dekker ved innbruddskade

Hvis du har standard– eller Superforsikring dekkes

 • Skadeverk på bygningen.
 • Knust vindu, dør og lignende.

Er du usikker på hvilken forsikring du har, finner du dette på Mine sider eller ved å kontakte oss. På Mine sider finner du også fullstendige vilkår for forsikringen din.  

Se hva husforsikringen ikke dekker

Skade som skyldes skadeverk forårsaket av husstandsmedlem, leieboer eller dennes husstand, på leide rom.

Din egenandel

I erstatningsoppgjøret trekker vi fra en egenandel. Da du kjøpte husforsikringen valgte du hvilken egenandel du ville ha, men den kan også være bestemt ut ifra vilkårene for forsikringen din.

Så lenge du ikke har skader hos oss, opparbeider du deg en «egenandelsfordel». Hvis du har penger stående her, kan du bruke dem til å betale hele eller deler av egenandelen. Du finner din valgte egenandel og hvor mye du eventuelt har oppspart på egenandelsfordelen på Mine sider.

  Spørsmål vi ofte får om innbruddskade

  Hva hvis det har vært folk inne uten at det er tegn til innbrudd?

  Du bør uansett melde skaden til oss. Men forsøk å rekonstruere så godt det er mulig hva som har skjedd. Tenk gjennom når det må ha skjedd, hvordan det kan ha skjedd, eventuelt hvor du sist så det som var borte. Jo flere opplysninger du har, jo enklere blir det å vurdere om det kan dekkes.

  Hva hvis tyveriet ikke skjer i en bolig, men annet sted?

  Mange opplever tyveri fra andre steder enn i eget hjem i forbindelse med innbrudd. Det kan skje fra ventehallen, butikken, fra gata, fra bilen og så videre. Det er viktig at du også melder slike skader til politiet så raskt som mulig. Du må kunne vise til et tidspunkt for når hendelsen inntraff når du melder skaden.

  Hvis du har Superforsikring på innbo kan du ha dekning for slike tyveri som skjer i Norden. Dersom du har Europeiske reiseforsikring hos oss, kan også den dekke tyveriet. Den gjelder også utenfor Norden. 

  Meld tyveri utenfor Norden

  Det kan være vanskelig å vite hvilken forsikring du skal bruke av innbo og reise. Vi hjelper deg med det når skaden er meldt.

  Dekkes tap av gjenstander som ikke er tolldeklarert ved innførsel til landet?

  Forsikringen krever at du følger reglene til tollvesenet.

  Hvis noen stjeler en gjenstand du har kjøpt i utlandet, men ikke har tolldeklarert, så kan det i utgangspunktet medføre at du ikke får dekket tapet ditt.

  Varer til en (samlet) verdi over 6000 kroner skal tolldeklareres ved innførsel til landet når du er ute av landet mer enn ett døgn. (3000 kroner mindre enn ett døgn)

  Du finner mye god informasjon på Toll.no. Der kan du også beregne tollsatser, finne informasjon om reglene ved netthandel, bil og andre kjøretøy, og om handel i utlandet. 

  Hva skjer når dere sender noen for å befare skaden min?

  • Vår samarbeidspartner tar kontakt med deg i løpet av kort tid, for å avtale tidspunkt for befaring. De vil spørre deg litt kort om skaden, slik at de er best mulig forberedt før de kommer ut til deg.
  • Firmaet vil komme på befaring til avtalt tid, skaden blir vurdert av fagfolk og nødvendige tiltak blir iverksatt.
  • Rapport fra befaringen blir sendt til oss, og vår skaderådgiver tar kontakt med deg for å avtale veien videre.

  Kan jeg reparere skaden selv?

  Vi har avtaler med ulike samarbeidspartnere som kan utbedre skaden som har skjedd hos deg. Det vil alltid være firmaer med riktige fagfolk, som har gode erfaringer med skader på bolig. Du er derfor sikret en trygg og god utbedring. Likevel ser vi at noen ønsker å utbedre skadene på egen hånd, mot en kontantutbetaling fra oss. Denne utbetalingen vil da ta utgangspunkt i taksten som blir utformet av våre samarbeidspartnere. 

  Når må jeg betale egenandelen min ?

  Egenandelen betaler du når skaden er ferdig utbedret. Egenandel blir ofte trukket fra oppgjøret ditt, men hvis du har hatt bygningsskade kan den faktureres direkte fra vår samarbeidspartner som har vært på besøk hos deg. 

  Hvis du ønsker en lavere egenandel, kan du selv avtale å gjøre noe av jobben på stedet. All egeninnsats relatert til skadesaken vil bli erstattet av oss.

  Hva om jeg har innbruddskade i leilighet i et borettslag/sameie?

  Hvis du har hatt innbruddskade i leiligheten din, er det viktig av du kontakter borettslaget eller sameiet ditt. De har en felles forsikring for hele bygget. Denne forsikringen gjelder skader på hele bygningen, både innvendig og utvendig. Her regnes alt som sitter fast i boligen som en del av bygget. Hvis du har hatt tyveri av løse gjenstander i boligen din, og har forsikret innboet ditt hos oss, meld skaden til oss.

  Meld skade på løse gjenstander

  Vi hjelper deg

  Skriv til oss
  Ring 21 49 24 00
  Vår postadresse er:
  If, Postboks 240, 1326 Lysaker

  Fant du det du lette etter?

  Vi vil gjerne ha din tilbakemelding. Det hjelper oss å lage et bedre nettsted. 

  Gi din tilbakemelding