Erstatning som boligkjøper

Gir deg juridisk bistand for å vurdere og fremme mangelskrav. 

Du får hjelp på 1-2-3

1. Meld skade

2. Advokaten går gjennom saken med deg og gir deg juridisk bistand. Advokatoppdraget er en avtale mellom deg og advokaten, og vi er ikke involvert. 

3. Advokaten sender faktura til oss, og vi betaler for jobben de gjør for deg. Egenandelen du skal betale gjøres opp med advokaten. 

Nyttig å vite ved reklamasjon på bolig

  • Normalt selges brukte boliger med en «as-is»-klausul, det betyr at boligen selges som den er og selger har fraskrevet seg ansvar for mindre feil og mangler ved boligen. Det betyr at boligen bare kan kalles mangelfull hvis den er i «vesentlig dårligere stand» enn det du som kjøper hadde grunn til å regne med.
  • Hva som er en vesentlig mangel varierer, men en tommelfingerregel sier at utbedringskostnadene må utgjøre minst fem til seks prosent av kjøpesummen. Har du kjøpt bolig til 5 millioner kroner, bør utbedringskostnadene med denne reglen være 250 000 kroner før en mangel anses som vesentlig.
  • Dersom selger bevisst har holdt tilbake opplysninger om boligen så kan også mindre feil og avvik betraktes som en mangel etter avhendingslova. Dette blir en konkret helhetsvurdering.

Meld skade

Det er tre ulike måter å melde skade på, avhengig av hvor du kjøpte forsikringen: