Juridisk hjelp etter boligkjøp

Hvis du har boligkjøperforsikring hos oss og har funnet mangler ved den nye boligen din, kan du få juridisk bistand til å vurdere og eventuelt fremme krav mot selger. Husk å ha salgsoppgave og kjøpekontrakt tilgjengelig når du melder saken. 

Meld sak

Slik foregår en boligkjøpersak

  1. Saken mottas Saken din mottas og registreres av våre jurister med spesialkompetanse på boligkjøpsrett.
  2. Vi kontakter deg Du blir kontaktet av våre jurister som går gjennom saken med deg og reklamerer på dine vegne for å avbryte viktige tidsfrister.
  3. Innledende vurdering Våre jurister gjør en vurdering av saken. Hvis det er nødvendig for å vurdere mangelen, vil vi innhente en rapport fra en fagkyndig.
  4. Videre saksgang Deretter er det to mulige utfall; Vi oversender saken til advokat for videre saksgang mot selger eller saken avsluttes da boligen ikke er mangelfull.

Hvis det er en mangel

Hvis utfallet av den innledende vurderingen viser at det er en mangel ved boligen du har kjøpt, vil saken oversendes til vårt samarbeidende advokatfirma. Du vil få tildelt en egen advokat som vil ta kontakt med deg i løpet av kort tid. Advokaten vil vil legge en plan sammen med deg for veien videre. Dette kan for eksempel være å fremsette et krav om prisavslag ovenfor selger. 

Ingen garanti for seier

Selv om saken sendes videre til advokat for videre saksgang, er det ingen garanti for at saken vinner frem. Det er derfor alltid viktig å være forberedt på at du selv kan ende opp med å måtte ta kostnaden mangelen fører med seg.

Hva dekker boligkjøperforsikringen?

Ofte stilte spørsmål om boligkjøperforsikring