Flytteskade

Her finner du informasjon om hvordan du melder skade på eller tyveri av gjenstander som har skjedd under flytting. 

Melde skade under flytting

Det er ulike måter å melde skade på, avhengig av om du kjøpte flytteforsikring via megler eller har Super innboforsikring hos oss. Velg hvilken skademelding som blir riktig for deg nedenfor.

Meld skade på flytteforsikring kjøpt via megler

Ha dette klart når du melder skaden:

  • BankID / BankID på mobil
  • Pris/alder på gjenstandene som er stjålet eller skadet 

Hvis du ikke har ønsket informasjon om gjenstanden/e, kan du likevel melde skaden.

Meld skade på forsikring kjøpt via megler

Meld skade på innboforsikring hos oss

Ha dette klart når du melder skaden: 

  • BankID / BankID på mobil
  • Pris/alder på gjenstandene som er stjålet eller skadet

Hvis du ikke har ønsket informasjon om gjenstanden/e, kan du likevel melde skaden.

Meld skade på innboforsikring kjøpt i If

Hva skjer når skaden er meldt? 

  • Vi tar kontakt med deg og informerer deg om hva du eventuelt kan få dekket.
  • Du får utbetalt erstatning, fratrukket din egenandel og eventuelt fradrag for alder/slitasje. Etter oppgjøret er utbetalt, velger du selv om du vil bruke erstatningen til å reparere eller kjøpe nytt.

Hva forsikringen dekker

Ofte stilte spørsmål