Flytteskade

Her finner du informasjon om hvordan du melder skade på eller tyveri av gjenstander som har skjedd under flytting. 

Melde skade under flytting

Det er ulike måter å melde skade på, avhengig av om du kjøpte flytteforsikring via megler eller har Standard- eller Super innboforsikring hos oss. Velg hvilken skademelding som blir riktig for deg nedenfor.

Meld skade på flytteforsikring kjøpt via megler

Ha dette klart når du melder skaden:

  • BankID / BankID på mobil
  • Pris/alder på gjenstandene som er stjålet eller skadet 

Hvis du ikke har ønsket informasjon om gjenstanden/e, kan du likevel melde skaden.

Meld skade på forsikring kjøpt via megler

Meld skade på innboforsikring hos oss

Ha dette klart når du melder skaden: 

  • BankID / BankID på mobil
  • Pris/alder på gjenstandene som er stjålet eller skadet

Hvis du ikke har ønsket informasjon om gjenstanden/e, kan du likevel melde skaden.

Meld skade på innboforsikring kjøpt i If

Hva skjer når skaden er meldt? 

  • Vi tar kontakt med deg og informerer deg om hva du eventuelt kan få dekket.
  • Du får utbetalt erstatning, fratrukket din egenandel og eventuelt fradrag for alder/slitasje. Etter oppgjøret er utbetalt, velger du selv om du vil bruke erstatningen til å reparere eller kjøpe nytt.

Hva forsikringen dekker

Ofte stilte spørsmål