Istyrelsen


Tjenester og verktøy til styret

Samarbeid med iStyrelsen

Vi samarbeider med iStyrelsen AS om tilbud til virksomheters styrer.​​

iStyrelsen har etablert et tilbud om verktøy og tjenester relatert til virksomheters styrer som skal bidra til økt verdiskaping og sikring av god eierstyring og selskapsledelse, herunder redusert risiko for negative hendelser.

If Skadeforsikring og iStyrelsen har inngått samarbeidsavtale for å hjelpe bedrifter i gang med styreansvarsforsikring, samt gi enkel tilgang til tjenester og verktøy som vil bedre og sikre kvaliteten på virksomhetenes styrearbeid. Dermed vil også styrenes eksponering mot potensielle krav i forbindelse med hendelser reduseres.

Avtalen sikrer bedriftskundene:

Enkel tilgang til styreansvarforsikring sammen med tjenester og verktøy for sikring av verdiskapende styrearbeid, bestående av:

  • Kartlegging av styrets kompetanse
  • Evaluering av styrets arbeidsform
  • Rekruttering av styreleder og styremedlemmer ved søk i styrekandidatbasen
  • Styreopplæring ved kurs og seminar
  • Elektronisk styrerom

Les også om vår styreansvarsforsikring