Hva påvirker prisen på bilforsikringen din?

Det er mange faktorer som påvirker hva det koster å forsikre bilen din, blant annet alderen din, hvor du bor og hvilken type bil du skal forsikre. Les hvordan forsikringsselskapene finner riktig pris.

Sjekk pris på bilforsikring

Alder og erfaring på deg som skal forsikre bilen

Yngre bilførere har mindre erfaring og dermed høyere risiko for å havne i ulykker. Eldre bilførere kan ha redusert reaksjonsevne, noe som også øker risiko for ulykker. Derfor koster bilforsikring mer for ungdom under 24 år og eldre over 70 år.

Type bil du skal forsikre

Hva slags bil du har kan påvirke prisen. Har du en ny, dyr bil med stor og kraftig motor, kan den ofte være dyrere å reparere, og koster da mer å forsikre. Statistisk sett skjer det også flere ulykker med raske biler enn typiske familiebiler, derfor har de også en høyere pris på forsikring.

Hvor du bor

I områder med mye trafikk eller i områder med ekstremvær skjer det også flere skader. Noen steder skjer det oftere biltyveri og innbrudd. Der sjansen er større for skade, er prisen høyere. Derfor kan nabolaget ditt påvirke prisen på bilforsikringen din. 

Hvor mye du kjører

Jo mer du kjører, desto dyrere blir forsikringen. Risikoen for ulykker i trafikken, øker med hvor mye du kjører. Det er også grunnen til at du må oppgi kilometerstanden regelmessig.

Bonus påvirker prisen på bilforsikring

Bonus er en rabatt som øker hvert år du ikke får skade på bilen. Jo lengre du kjører skadefritt, desto mer bonus får du  – faktisk helt opp til 75 prosent. Å kjøre skadefritt vil virkelig lønne seg. 

Bil på veien i solnedgang
Kjørelengden påvirker prisen på bilforsikringen.

Og hvis du bytter bil kan du ta med deg bonusen fra forrige bil over på den nye.

Visste du at vi har Norges raskeste bonusopptjening?

Hos oss får du hele 60 prosent startbonus og maks 10 prosent bonustap ved skade, og du oppnår 75 % bonus og maks rabatt på bilforsikringen etter kun 3 års skadefri kjøring med 70 %.

Les mer om bonus og bilforsikring

Egenandel på forsikringen

Prisen på bilforsikringen din påvirkes av hvor høy egenandel du velger. Jo høyere egenandel, desto lavere pris på forsikringen, og omvendt.

Når du beregner pris på bilforsikring i nettbutikken vår kan du selv velge hvilken egenandel du vil ha.

Husk imidlertid på at du må ha penger til å betale denne egenandelen hvis du skulle få en skade. Velg derfor ikke en høyere egenandel enn du til enhver tid har mulighet til å betale.

Hvilken type bilforsikring du velger

Velg selv hvilke typer skader du vil forsikre deg mot – med unntak av ansvarsforsikring som alle biler må ha. Prisen på bilforsikring bestemmes i høy grad av hvor stor risiko du velger å ta selv.

Hos oss kan du velge mellom fire ulike bilforsikringer som har fire ulike dekningsgrader, og fire ulike priser. Mange velger bredere dekning på nyere biler.

Les om Super, kasko, delkasko og ansvarsforsikring.

Skadehistorikken din

Statistisk sett ser vi at kunder med få skadehendelser på bil og bolig har lavere sjanse for skader også i fremtiden. På samme måte har kunder med flere skader enn normalt høyere risiko.

Derfor tilbyr vi bedre priser til deg som har vært skadefri lenge – det mener vi er rettferdig.

Få skader betyr lavere pris på bilforsikringen.

Vi gir deg en stabil pris på bilforsikringen din

Vi begrenser hvor mye prisen på bilforsikringen din kan øke fra ett år til det neste, hvis du ikke har hatt skader. Hos oss kan du være trygg på hva bilforsikringen din koster.

Fordelsprogram gir deg lavere pris

Når du som kunde har flere forsikringer hos oss sparer vi kostnader per forsikring, noe som betyr lavere priser for deg.

Du får 10 prosent rabatt på alle forsikringer hvis du har delkasko eller bedre. Hvis du i tillegg har boligforsikring, får du 15 prosent på alle forsikringene dine hos oss.

Les mer om vårt fordelsprogram