Landbruksforsikring


For deg som er Debio-sertifisert.

Be om tilbud ved å sende oss noen få opplysninger.


Be om tilbud

Vi har laget en egen forsikringspakke som er spesielt tilpasset deg som er Debio-sertifisert. Pakken inneholder de viktigste forsikringene du trenger som økologisk bonde.

Spesielt for deg som er Debio-sertifisert

I tillegg de viktigste forsikringene, inneholder pakken egne fordeler for deg som er Debio-sertifisert:

  • Sertifiseringstap – vi dekker prisdifferansen mellom økologiske produkter og konvensjonelle landbruksprodukter om du i en periode mister miljøsertifiseringen
  • Avlingstap – vi dekker deler av det økonomiske tapet ditt hvis avlingen svikter
  • Miljøvennlig gjenoppbygging – vi dekker merkostnaden ved å gjenoppbygge en mer miljøvennlig eller energieffektiv bygning
  • Vi gir gode rabatter om du gjennomfører el-sjekk og termografering hvert 3. år

Pakken inneholder i tillegg forsikring for

  • Bygninger, eiendeler og husdyr
  • Biler og arbeidsmaskiner
  • Drift (Avbrudd, ansvar og rettshjelp)
  • Personforsikring for deg, din familie og dine ansatte

La oss gi deg et godt tilbud

Ta kontakt med oss, vi vil gjerne gi deg et godt tilbud. Du kan enten sende inn dette skjemaet så kontakter vi deg når du ønsker. Eller du kan kontakte din nærmeste landbruksspesialist.

Vi går uansett gjennom driften sammen med deg, og skreddersyr en forsikringsløsning for din virksomhet.

Traktorforsikring

Forsikre ditt kanskje viktigste arbeidsverktøy – traktoren

Traktorforsikring