Landbruksforsikring

- for deg som er Debio-sertifisert

Vi har laget en egen forsikringspakke som er spesielt tilpasset deg som er Debio-sertifisert. Pakken inneholder de viktigste forsikringene du trenger som økologisk bonde.

Spesielt for deg som er Debio-sertifisert

I tillegg de viktigste forsikringene, inneholder pakken egne fordeler for deg som er Debio-sertifisert:

  • Sertifiseringstap – vi dekker prisdifferansen mellom økologiske produkter og konvensjonelle landbruksprodukter om du i en periode mister miljøsertifiseringen
  • Avlingstap – vi dekker deler av det økonomiske tapet ditt hvis avlingen svikter
  • Miljøvennlig gjenoppbygging – vi dekker merkostnaden ved å gjenoppbygge en mer miljøvennlig eller energieffektiv bygning
  • Vi gir gode rabatter om du gjennomfører el-sjekk og termografering hvert 3. år
Jeg heter Tore Sætren og er ansvarlig for landbruksforsikringer i If. I tillegg driver jeg gård på Løten.

Pakken inneholder i tillegg forsikring for

  • Bygninger, eiendeler og husdyr
  • Biler og arbeidsmaskiner
  • Drift (Avbrudd, ansvar og rettshjelp)
  • Personforsikring for deg, din familie og dine ansatte

La oss gi deg et godt tilbud

Ta kontakt med oss, vi vil gjerne gi deg et godt tilbud. Du kan enten sende inn dette skjemaet så kontakter vi deg når du ønsker. Eller du kan kontakte din nærmeste landbruksspesialist.

Vi går uansett gjennom driften sammen med deg, og skreddersyr en forsikringsløsning for din virksomhet.

Les mer om våre

anbefalte forsikringer for økologisk landbruk

Bygningsforsikring

Du kan velge mellom tre ulike alternativer – den mest omfattende dekningen er superforsikring.

Se hva de tre alternativene dekker

Maskiner, driftsløsøre, inventar og varer

Forsikring av maskiner, løsøre, inventar og varer.

Les mer om hva du kan forsikre

Arbeidsmaskinforsikring

Forsikring for traktor, skogsmaskiner og andre arbeidsmaskiner.

Se hva forsikringen dekker

Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker erstatningskrav for deg som produserer og selger varer og tjenester.

Les mer om hva du kan forsikre

Husdyrforsikring

Har du forsikret landbruket ditt hos oss, forsikrer vi også husdyrbesetningen – i tillegg til hund og hest.

Se hva forsikringen dekker

Personforsikring

Har du ansatte eller er ansatt i eget AS er yrkesskade lovpålagt. Den kan utvides til å omfatte fritid og sykdom som faller utenfor yrkesskade.

Les mer om yrkesskade og personforsikring

Sykeavbruddsforsikring

Forsikringen dekker faste kostnader som fortsetter å løpe selv om inntektene reduseres pga. sykdom.

Les mer om hva du kan forsikre

Rettshjelpforsikring

Forsikringen dekker utgifter til juridisk bistand om du skulle bli part i en tvist med leverandører, kunder e.l.

Les mer om rettshjelpforsikring