Forsikringsordbok

Her finner du forklaringer på ord og begreper som ofte brukes i forsikringssammenheng.  Kanskje noen av de kan være nyttige for deg. 

A til D

Aldersfradrag
Aldersfradrag er det beløpet som trekkes fra i erstatningen ved skade, fordi den forsikrede gjenstanden har lavere verdi nå enn ved kjøpstidspunkt på grunn av alder.

Angrefrist
Angrefrist er fristen for å angre på at man har kjøpt forsikring. 
For skadeforsikringer (bil, hus, båt, hund og så videre) er angrefristen 14 dager etter kjøpsdato.
For personforsikringer som krever helsevurdering (livsforsikring, uføreforsikring og så videre) er angrefristen 30 dager etter at du fikk vite resultatet av helsevurderingen.
For personforsikringer uten helsevurdering (Godt voksen og ulykkesforsikring) er angrefristen 30 dager etter kjøpsdato. 

Mer om angrefrist ved kjøp av forsikring

Ansvarforsikring
Ansvarsforsikring, er forsikring som dekker rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting.

Du må ha minimum Ansvarsforsikring for å kjøre lovlig på norske veier. Forsikringen dekker skader på andres kjøretøy og eiendom, i tillegg til personskade på fører- og passasjer. 

Mer om ansvarsforsikring

Avkorting
Avkorting betyr at forsikringsutbetalingen blir redusert. Et eksempel kan være som en følge av at forsikringskunden har vært uaktsom.

Avtalenummer
Avtalenummer er kjennetegnet på dine forsikringer hos oss. Du kan ha flere forsikringer som hører til samme avtale. Har du mange forsikringer, vil du kunne ha flere avtaler. Du finner oversikt over dine avtaler i Mine sider.

Avtaleperiode
En forsikringsavtale gjelder normalt for ett år om gangen. Derav ordet avtaleperiode. Du finner perioden avtalen din gjelder for oppe til høyre på den første siden i forsikringsavtaledokumentet ditt, og på samme sted i betalingsdokumenter.

Betalingsterminer
Betalingsterminer er hvor mange ganger man deler opp betalingen i løpet av et år. Når du for eksempel etablerer e-faktura eller avtalegiro hos oss vil du få 12 betalingsterminer i året, om ikke annet er avtalt.

Bilbonus
Bonus er en type rabatt eller belønningssystem. For hvert år du bruker bilen din uten å bruke forsikringen, øker bonusen din. Høy bonus gir deg lavere pris på bilforsikringen. 

Sånn fungerer bonus på bilforsikring

Bonus
Bonus er en type rabatt eller belønningssystem for skadefri kjøring. For hvert år du bruker bilen din uten å bruke forsikringen, øker bonusen din. Høy bonus gir deg lavere pris på bilforsikringen. 

Bonus gjelder for følgende forsikringer:

  • Bil
  • MC
  • Campingbil/bobil

Sånn fungerer bonus på bilforsikring

Bonustap (bil)
Bonustap er den bonusen du mister ved skade. Du mister ikke bonus ved skade som skyldes brann, tyveri, redning eller ved glasskade.

Har du 75 prosent bonus på 4. året eller mer, mister du ingen bonus ved første skade, men rykker ned til 75 prosent 1. år.
Har du 75 prosent bonus 1. – 3. år, mister du fem prosentpoeng ved første skade.
På andre nivåer av bonus reduseres bonusen med ti prosent, inntil du er på laveste bonusnivå som er 40 prosent. 

Sånn fungerer bonus på bilforsikring

Delkasko
Delkasko bilforsikring sikrer bilen din mot skadene utenfor din kontroll, som hærverk, tyveri, naturskader og brann. 

Mer om Delkasko

E til H

Egenandel
Egenandelen er den delen av kostnaden du betaler selv når du har fått en skade og skal bruke forsikringen din.

Fornyelse (årlig fornyelse)
Årlig fornyelse betyr at forsikringene blir fornyet hvert år, med ett år ad gangen.

Forsikring
Forsikring er en ordning som har til oppgave å erstatte økonomisk tap som forårsakes av tilfeldige, uforutsette hendelser

Forsikringsavtale
Forsikringsavtalen er alt som er avtalt mellom forsikringstaker og forsikringsselskap inklusive vilkår.

Forsikringsnummer
Forsikringsnummer er kjennetegnet på dine forsikringer hos oss, vi kaller det også for avtalenummer. Du kan ha flere forsikringer som hører til samme avtale. Har du mange forsikringer, vil du kunne ha flere avtaler. Du finner oversikt over dine avtaler i Mine sider.

Forsikringspapirer
Forsikringspapirer er dokumenter som viser hvilke forsikringer du har hos oss med blant annet oversikt over hvilke betingelser, dekninger, vilkår og priser som gjelder. Du finner dokumentene i Mine sider.

Forsikringssum
Det maksimale beløpet som kan utbetales i erstatning for det som er forsikret, dersom du skulle få en skade.

Forsikringstaker
Forsikringstaker er den som har inngått en avtale med forsikringsselskapet

Fri Start
Med Fri Start får du den beste bilforsikringen til If gratis de første 30 dagene. Du kan bestille Fri Start når du kjøper en ny eller brukt bil hos bilforhandlere vi samarbeider med, og tilbudet er helt uforpliktende. Det er også mulig å bestille Fri Start selv på nett hos noen av våre samarbeidspartnere i forbindelse med kjøp av bil.

Fullmakt
Når du gir noen fullmakt får vedkommende myndighet til å opptre og handle på vegne av deg. Hos oss betyr det å administrere forsikringene dine. Her kan du opprette en fullmakt

Fullverdi
Fullverdi betyr at hvis huset ditt blir totalskadet, for eksempel i en brann, vil erstatningen være tilstrekkelig til å bygge et tilsvarende hus.

Grønt kort
Grønt kort er et internasjonalt bevis på at du har gyldig ansvarsforsikring for kjøretøyet ditt. Skal du på ferie i utlandet bør du ha med deg grønt kort. Her kan du bestille grønt kort.

Helseerklæring
En helseerklæring er et lovpålagt skjema som du må fylle ut når du kjøper en personforsikring. Helseerklæringsskjemaet inneholder spørsmål om helsen din og andre forhold som kan ha betydning for at vi gir deg riktig pris og vilkår.

I til L

If fordelsprogram
Har du bil-, hus-, innbo- eller personforsikringer hos oss, får du rabatt fra første forsikring samt på andre forsikringer du kjøper etter denne.

Her kan du lese mer om If fordelsprogram

Innbo
Innbo er alle tingene dine som hører til hjemmet ditt og som det er naturlig at man tar med seg når man flytter inn eller ut fra en bolig. Eksempler på hva som er innbo er klær, møbler, mobiltelefoner, bruksgjenstander, sportsutstyr, sykler, hagemøbler. Ting og inventar som er montert fast i bygningen eller fundamentert i bakken, som for eksempel kjøkkeninnredning og flaggstang, går under husforsikringen. 

Karenstid
Karenstid betyr at forsikringen ikke dekker sykdommer som viser symptomer den første tiden etter at du kjøpte forsikringen. Karenstiden er nødvendig for å fange opp sykdommer som kan være under utvikling på kjøpstidspunktet. I If varer karenstiden normalt én måned fra forsikringen ble godkjent. For uførepensjon er det imidlertid 12 måneder karenstid for enkelte diagnoser. For livsforsikring er det ingen karenstid.

Hos oss er det ingen karenstid hvis du flytter en tilsvarende personforsikring fra et annet selskap til oss. Du bør imidlertid vente med å si opp den gamle forsikringen til helsevurderingen er ferdig, slik at du er sikker på at forsikringen blir godkjent.

Kasko
Kasko bilforsikring er den delen av bilforsikringen din som sikrer bilen mot de fleste skader, uansett om det er du eller andre som har skylden. Kasko inneholder ansvarsforsikring, og dekker i tillegg brann- og naturskader, tyveri, glasskade, veihjelp, fastmontert utstyr og bagasje. Du får også mulighet til å legge til dekning for leiebil og motorskade. Les mer om Kasko her.  

Kasko båtforsikring er tilpasset deg som tilbringer mange sommerdager på sjøen. I tillegg til delkasko er du dekket for skade på båten i vann og under transport. Du er også dekket for tap av bagasje opp til 50 000 kroner. Du får også mulighet til å legge til forsikring for skade på motor, gir og kraftoverføring. Les mer om Kasko båtforsikring her. 

Kilometerstand
Viser hvor mange kilometer bilen har kjørt totalt. Dette er en opplysning som oppgis ved kjøp av bilforsikring.

Kjørelengde
Kjørelengde er hvor mange kilometer du kjører med bilen hvert år. Hvor langt du kjører i året sier noe om risikoen for en bilskade. Kjører du mer enn du har oppgitt, kan du risikere at erstatningen ved skade blir lavere enn du forventer. 

M til P

Medforsikret
Medforsikret er den/de som også er forsikret i avtalen. F.eks ektefelle kan anses som medforsikret.

Mine sider
Som kunde hos If har du tilgang til Mine sider der du får god oversikt over forsikringene dine, alltid oppdatert og tilgjengelig. Les mer om Min sider og logg inn. 

Mitt If
Mitt If er en app for deg som vil ha oversikt over forsikringene dine på mobil. Last ned Mitt If-appen her. 

Nytegning
Nytegning betyr at du har kjøpt en ny forsikring.

Personforsikring
I alle faser av livet kan vi bli rammet av en alvorlig sykdom eller ulykke. Personforsikringer gir økonomisk trygghet for deg og din nærmeste familie ved uførhet, alvorlig sykdom og død.
Her kan du lese mer om hvilke personforsikringer If tilbyr og hvorfor du trenger det. 

Polise
Polise er forsikringsbeviset som bekrefter avtalen mellom forsikringstaker og forsikringsselskap. Det skal inneholde bestemte opplysninger, og henvise til vilkårene.

Polisenummer
Polisenummer er det samme som avtalenummer.

Premie
Premie er det beløpet som eieren av forsikringen (forsikringstakeren) skal betale for sine forsikringer. Uttrykket premie er det samme som pris/kostnad i denne sammenheng. 

Q til T

Reisekort
Reisekort er et bevis på at du har gyldig reiseforsikring. Hvis du skulle bli syk eller skadet i utlandet, vil legekontoret eller sykehuset be om å få se det. Les mer her hvordan du får tilgang til reisekortet ditt.  

Skademeldingsskjema (på papir)
Hvis du har vært i en kollisjon med et annet kjøretøy, har du mulighet til å bruke et papirskjema som et supplement hvis du ønsker det. Når du melder skaden på nett, får du mulighet til å laste opp utfylt papirskjema sammen med nettmeldingen. Her kan du bestille skjema som du kan ha liggende i bilen. 

Skademeldingsskjema (på nett)
Ved skade eller uhell, meld fra om hendelsen enkelt på nett. 

Skadeoppgjør
Når kunder melder fra om skade til oss, så tar vi over ansvaret og gjør opp skaden. Her kan du lese mer om hvordan skadeoppgjøret fungerer hos If. 

Standard
Standard er en definert dekningstype for et utvalg av forsikringer som If tilbyr. For eksempel vil en Standard hundeforsikring ikke dekke like mye som en Super hundeforsikring. Se sammenligning her.

Super
Super er en definert dekningstype for et utvalg av forsikringer som If tilbyr. For eksempel vil en Super husforsikring dekke mer enn en Basis husforsikring. Se sammenligning her. 

Tegne forsikring
Å tegne forsikring er et begrep for å kjøpe forsikring.

Tilleggsforsikringer
Tilleggsforsikringer er forsikringer som kan velges som tillegg til bestemte forsikringer.

Totalskade (bil)
Hvis bilen blir 60 % skadet eller mer anses den for å være totalskadet.

Trafikkforsikringsavgift
Trafikkforsikringsavgiften er en avgift på obligatorisk ansvarsforsikring for motorvogn. Avgiften erstattet årsavgiften fra 1. januar 2018. Mer om Trafikkforsikringsavgift til staten finner du her.

U til Å

Verdisak
Verdisaker er verdifulle gjenstander som kan gi tilgang til verdier. Det kan for eksempel være smykker, kunst, kamera, PC og lignende. Les mer om hvilke eiendeler du kan forsikre. 

Vilkår
Vilkår er de bestemmelsene som beskriver hva som er dekket av forsikringen og hva som ikke er dekket. 
Du finner vilkårene for dine forsikringer i Mine sider under Dokumenter.

Fant du det du lette etter?

Var informasjonen klar, tydelig og lett å finne?

Hva savner du?

Hva lette du etter?
Hva lette du etter?
* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt...

For andre henvendelser du ønsker svar på, kontakt kundeservice

Er det noe annet vi kan hjelpe deg med?