Kritisk sykdom

Forsikringen gir deg økonomisk støtte og rådgivning ved sykdom. Beregn pris og få oversikt over hvilke personforsikringer vi anbefaler deg.


Takk for gode skussmål!

Beregn pris på Kritisk sykdom

Kritisk sykdom er en av forsikringene som hjelper deg ved sykdom. Her kan beregne pris på alle personforsikringene vi anbefaler deg.


Derfor er If et bra valg

Vi bryr oss om deg

 • Ved alvorlig sykdom skal du slippe å vente

  En alvorlig sykdom kan snu opp ned på livet ditt, og i en slik situasjon vil du slippe å bekymre deg for økonomien i tillegg.

  Med forsikringen Kritisk sykdom får du derfor utbetalingen så snart diagnosen er stilt og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon, slik at du raskt kan bruke pengene på det som er viktig for deg.

 • Forsikringen som dekker flest diagnoser

  Vår forsikring dekker flest diagnoser, og gir deg utbetaling ved 22 av de mest vanlige av de alvorlige sykdommene, deriblant alle stadier av kreft.

  Forsikringen kan også gi utbetaling flere ganger.

 • Best i test av forsikring mot kritisk og alvorlig sykdom

  Smarte Penger har sammenliknet Kritisk sykdom-forsikringen hos samtlige forsikringsselskap i Norge, og vår forsikring ble testvinner! Begrunnelsen var blant annet god dekning kombinert med gunstig pris.

Har du flere forsikringer hos oss, får du opptil 20 % samlerabatt.

Trygghet for helsen din

Få den hjelpen du ønsker

Med forsikringen Kritisk sykdom slipper du å bekymre deg for økonomien hvis livet plutselig blir snudd opp ned. Utbetalingen gjør det enklere å kunne tilrettelegge en ny hverdag. Her er noen eksempler på hva du kan bruke pengene til:

 • Behandling som ikke dekkes av det offentlige (f.eks spesialistbehandling i utlandet eller hos privatklinikker)
 • Nedbetale gjeld
 • Mulighet for familie til å ta fri for å tilbringe tid sammen med den som er syk
 • Rehabilitering eller en ekstra ferie
 • Det du ønsker!

Forsikringens innhold

Dette dekker Kritisk sykdom

Dekningene i forsikringen Kritisk sykdom Kritisk sykdom Tilleggsdekning Tilleggsdekning
Inkludert Ikke inkludert

Du får en engangsutbetaling ved 22 utvalgte alvorlige sykdommer og skader.

Erstatningen blir utbetalt etter at diagnosen er stilt, og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon. Forsikringssummen er 250 000 – 1 500 000 kroner. Forsikringssummen reguleres årlig i takt med folketrygdens grunnbeløp (G) frem til fylte 50 år og trappes ned med 10 % hvert år fra fylte 60 år. Forsikringen kan beholdes til du er 67 år.

Se liste over sykdommer og skader

Inkludert Ikke inkludert

Du får psykologisk førstehjelp hvis du får en akutt psykisk krise som følge av sykdom eller skade som er omfattet av forsikringen. Du kan få inntil 10 behandlinger hos psykolog.

Inkludert Ikke inkludert

Fri tilgang til vår døgnåpne medisinske rådgivingstjeneste hvor du raskt kan få snakke med erfarne sykepleiere. Her kan du få svar på spørsmål om fysisk og psykisk helse, sykdom og skader. 

Tlf: 21 49 24 01

Ikke inkludert Inkludert

Hvis du blir varig arbeidsufør som følge av én av de 22 diagnosene forsikringen omfatter, får du en engangsutbetaling. Forsikringen kommer til utbetaling når du har vært minst 40 prosent ufør i to år eller mer, og uførheten vurderes som varig. Forsikringssummen er 500 000 - 2 million kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av uføregraden. Forsikringssummen reguleres årlig i takt med folketrygdens grunnbeløp (G) frem til fylte 50 år.

Hvis du blir syk

Slik hjelper vi deg

 • Slik gjør du

  1. Meld skaden på nett Når vi har mottatt melding om sykdom, tar vi kontakt med deg og gir informasjon om videre saksbehandling.
  2. Vi legger en plan sammen Vi vil svare på spørsmål du eventuelt har, samt legge en plan videre sammen med deg.
  3. Utbetaling Saken vurderes og erstatning utbetales ut fra hvilken forsikring du har.
 • Få hjelp til små og store helsespørsmål

  Våre medisinske rådgivere kan hjelpe deg ved spørsmål om helse, sykdom eller skader. Det kan kan dreie som om både fysisk og psykisk helse. Ring når du vil, døgnet rundt, og du for raskt snakke med erfarne sykepleiere som svarer på spørsmål og bekymringer, og veileder deg i hva du kan gjøre videre.

  Ved behov for ytterligere hjelp, setter de deg i kontakt med en lege som kan hjelpe deg over video, eller de kan anbefale deg om å oppsøke et fysisk legekontor, eventuelt legevakt hvis det haster.

Trygghet ved ulykke, sykdom og død

Har du personforsikringene du trenger?

En alvorlig sykdom eller ulykke kan snu opp ned på hverdagen. Gode personforsikringer gir deg økonomisk trygghet for deg selv og dine nærmeste ved både ulykke, sykdom og død.

 • Ulykke
  Du får dekket utgifter til behandling, i tillegg til en engangsutbetaling hvis skaden er varig. Du får også tilgang til psykologisk førstehjelp.

  Ulykke

  Det viktigste med en ulykkesforsikring er å få økonomisk hjelp både ved langvarige og kortvarige skader. I tillegg får du psykologisk førstehjelp ved alvorlige ulykker eller hendelser.

  Hvilke personforsikringer trenger du?

  Se hvilke personforsikringer vi anbefaler deg ut ifra dine behov og livssituasjon, eller les mer om hvorfor personforsikring er viktig.

 • Sykdom
  Rask tilgang til utredning og behandling ved sykdom. Engangsutbetaling ved alvorlig sykdom og månedlig utbetaling ved uførhet.

  Sykdom

  Personforsikringer kan gi raskere behandling ved sykdom, i tillegg til ekstra økonomisk støtte. Disse personforsikringene hjelper ved alvorlig sykdom og uførhet:

  Hvilke personforsikringer trenger du?

  Se hvilke personforsikringer vi anbefaler deg ut ifra dine behov og livssituasjon, eller les mer om hvorfor personforsikring er viktig.

 • Død
  Engangsutbetaling som sikrer økonomien til dine etterlatte. De får også tilgang til psykologisk førstehjelp.

  Død

  En livsforsikring gir økonomisk trygghet og hjelp til dine etterlatte, og er spesielt viktig for deg som har forsørgeransvar.

  Hvilke personforsikringer trenger du?

  Se hvilke personforsikringer vi anbefaler deg ut ifra dine behov og livssituasjon, eller les mer om hvorfor personforsikring er viktig.

Slik fungerer forsikringen

Historier fra virkeligheten

 • Brystkreft
  Da jeg oppdaget en kul i brystet for noen uker siden, ble jeg bekymret. Etter rask utredning fikk jeg den tunge beskjeden: brystkreft. Som småbarnsmor var dette en skremmende situasjon. Heldigvis hadde vi samlet alle våre forsikringer hos If, inkludert personforsikringer. If handlet raskt og ga oss økonomisk førstehjelp på 530 000 kroner. Den digitale erstatningsprosessen var smidig, og vi mottok erstatningen samme dag som vi sendte inn medisinsk dokumentasjon. I tillegg til den økonomiske støtten, tilbød de oss også Psykologisk førstehjelp. Vi er dypt takknemlige for hjelpen fra If.

  Hvis du får påvist kreft

  Kreft er en av de 22 sykdommene forsikringen Kritisk sykdom gir erstatning ved. Når diagnosen er stilt og vi har mottatt dokumentasjon fra legen, mottar du økonomisk førstehjelp ut ifra forsikringssummen du har valgt.

  Du får også tilbud om psykologisk førstehjelp, da det å få beskjed om en alvorlig sykdom som kreft kan være vanskelig å takle.

 • MS-diagnose
  Jeg er en småbarnsmor på 30 år, og livet mitt har nylig tatt en uventet vending med mye å håndtere. Midt i alt dette opplever jeg plutselig akutt innsettende nevrologiske plager. Utredning avdekker diagnose MS. Kun fire uker etter at MS-diagnosen ble bekreftet, ga If meg økonomisk førstehjelp på 580 000 kroner. Den digitale erstatningsprosessen var sømløs, og jeg mottok erstatningen samme dag som jeg sendte inn medisinsk dokumentasjon. Å vite at jeg har denne økonomiske tryggheten i en vanskelig tid, og med en diagnose som kan påvirke min fremtidige arbeidsevne, gir meg en enorm lettelse. Jeg har også samme sum i uførekapital og uførepensjon, som gir meg ekstra sikkerhet om jeg skulle bli vedvarende sykemeldt eller ufør senere.

  Hvis du får en alvorlig sykdom

  MS (Multippel sklerose) er en av de 22 sykdommene forsikringen Kritisk sykdom gir erstatning ved. Når diagnosen er stilt og vi har mottatt dokumentasjon fra legen, mottar du økonomisk førstehjelp ut ifra forsikringssummen du har valgt.

  Du får også tilbud om psykologisk førstehjelp, da det å få beskjed om en alvorlig kronisk sykdom kan være vanskelig å takle.

  Kroniske sykdommer som MS kan gi varig uførhet. Har du valgt tilleggsdekningen "Uførhet som følge av kritisk sykdom" kan du da få utbetalt en engangssum. Utbetalingen er basert på forsikringssummen du har valgt og graden av uførhet.

 • Kreft i skjoldbruskkjertelen
  På nyåret 2022 fikk jeg diagnosen kreft i skjoldbruskkjertelen. Selv om denne diagnosen heldigvis har en god prognose for de fleste, medførte den likevel sykehusopphold, operasjon, annen kreftbehandling og sykemelding fra jobben. Heldigvis hadde jeg Kritisk Sykdom forsikring hos If. Jeg fikk utbetalt 546 700 kroner i økonomisk førstehjelp som følge av kreft. I tillegg fikk vi tilbud om psykologisk førstehjelp. Vi setter stor pris på den raske avklaringen og den gode oppfølgingen. Det er viktig for oss å ha en fleksibel økonomi i en krevende tid. Vi kommer til å anbefale If videre, da mange på vår alder ikke vurderer nødvendigheten av forsikringer av denne typen.

  Hvis du får påvist kreft

  Kreft er en av de 22 sykdommene forsikringen Kritisk sykdom gir erstatning ved. Når diagnosen er stilt og vi har mottatt dokumentasjon fra legen, mottar du økonomisk førstehjelp ut ifra forsikringssummen du har valgt.

  Du får også tilbud om psykologisk førstehjelp, da det å få beskjed om en alvorlig sykdom som kreft kan være vanskelig å takle.

Historiene er hentet fra tilbakemeldinger mottatt av skaderådgiverne våre.

Ofte stilte spørsmål

Les også

Relaterte artikler