Lader elbil

Lader du elbilen riktig?

Feillading kan forårsake brann i både garasjen og i boligen din. Slik lader du elbilen trygt.

TekstIf-redaksjonen
FotoMascot / NTB Scanpix
Dato22.12.2020

Alle elbiler som selges i Norge leveres med en egen ladekabel, og de fleste elbileiere kobler denne kabelen fra bilens kontakt rett i en i en vanlig husholdningskontakt når de skal lade elbilen. Få kjenner til kravene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og elektrikere ser brente stikkontakter og ledninger hver uke.

Den vanligste årsaken til at det oppstår brann i forbindelse med elbil, er feil rutiner ved lading. Vidar Brustad er leder for takst og innkjøp for forsikringsselskapet If, og er mye i kontakt med bilverkstedene i forbindelse med bilskader. Brustad forteller at mange bileiere dessverre ikke er klar over kravene som gjelder når de skal lade elbilen hjemme.

Les hva du bør tenke på når du skal forsikre elbilen

For lite kjennskap til kravene for lading av elbil

Vidar Brustad, leder for takst og innkjøp i If

Vidar Brustad, leder for takst og innkjøp på motor i If. Foto: If

– Det finnes flere lovkrav om hvordan et ladepunkt skal være dimensjonert og sikret i bolig for å unngå feilbelastning, men disse er ikke godt nok kjent. I tillegg ser vi at mange bilforhandlere som selger elbil ikke er bevisste nok med å informere kunder om hva som kreves, og til å råde dem å kjøpe ladeboks.

DSB forteller at det er hovedsakelig to måter å lade elbilen på hjemme: Med ladeboks, eller en stikkontakt på en separat kurs, med maks 10 A og med jordfeilvern type B. Brustad stiller seg bak DSB, som anbefaler dem som har elbil og ladbar hybrid å installere en ladeboks hjemme, noe som koster ca. 15 000 kroner ferdig montert.

Ikke lad elbil med vanlig stikkontakt

– En vanlig husholdningskontakt er ikke egnet til kontinuerlig lading av elbil, siden elbilen trekker mye strøm konstant og over lang tid. Er ledningsnettet til stikkontakten gammelt eller for svakt, kan det gå varmgang og ta fyr. Og da er det inne i huset det begynner å brenne, ikke i garasjen, advarer Brustad.

Det betyr ikke at ladekabelen som følger med ikke kan brukes, men denne er hovedsakelig beregnet for nødlading der du ikke har tilgang til ladeboks, som for eksempel hoteller, på hytta eller når du er på besøk.

Ladekabelen kan også brukes til å koble til en industrikontakt, som er en kraftigere utgave av stikkontakt. Denne kan håndtere mye strøm over tid, derfor gjelder ikke begrensningene for vanlige stikkontakter for industrikontakt. Merk at du regel trenger en adapter for å kunne koble til med ladekabelen.

Slår ut jordfeilvernet

Jordfeil oppstår hvis strømførende ledninger kommer i kontakt med utsatte deler av det elektriske anlegget eller apparatet, noe som kan forårsakes av slitasje, feil eller en skrue som har løsnet og havnet på feil sted. Da kan du få støt. Et jordfeilvern vil oppdage dette og slå av strømkursen.

Jordfeilvernet i sikringsskapet ditt er sannsynligvis av type A, tilpasset vekselstrøm. Et elbilbatteri lades derimot med likestrøm, derfor trenger du jordfeilvern tilpasset likestrøm, type B, for å sikre at likestrøm ikke forflytter seg fra batteriet i elbilen og inn i det elektriske anlegget i boligen din. Med jordfeilvern type A risikerer du at det ikke løser ut ved jordfeil i boligen din.

Kan gi konsekvenser for forsikringen

Lader du elbilen din hjemme med vanlig stikkontakt uten å følge kravene fra DSB, og det oppstår brann, kan dette føre til avkortning på forsikringen. Det skyldes at du i slike tilfeller har endret bruken av det elektriske anlegget i boligen din, siden det å lade en elbil er en større belastning enn det elektriske anlegget i boligen din er bygget for.

4 sjekkpunkter for trygg lading

  • Ha elektriker til å installere egen ladeboks eller sette opp en stikkontakt med egen sikring, med maks 10 A og jordfeilbryter type B.
  • Ikke benytt vanlig stikkontakt utenom nødlading. Ved nødlading, sjekk kabel og kontakter jevnlig for varmgang.
  • Heng ladekabelen i krok eller kurv. Ikke la den henge fra støpselet, da kontakten ikke tåler vekten.
  • Ikke bruk skjøteledning, dette øker faren for elektrisk sjokk og brann ved isolasjonsskade, kortslutning og overbelastning.
Dette er viktig når du skal forsikre elbilen