Bondens marked

Vi anbefaler Bondens marked hvis du vil møte produsenten (bonden) ansikt til ansikt og lære mer om hvor og hvordan maten produseres. Du får også gode råd om hvordan du kan bruke råvarene.

Matvarene på Bondens marked er produsert lokalt, og de er sporbare. Foredlingen foregår i liten skala og preges av stolthet og godt håndtverk. Det er produsenten selv som står for salget på Bondens marked. Du som forbruker kan snakke direkte med produsenten og kan gi dine direkte tilbakemeldinger og ønsker om hvordan maten skal produseres og hvilke produkter du ønsker deg. På denne måten ønsker Bondens marked å legge til rette for en god samtale om mat.

Om Bondens marked

Bondens marked ble etablert av Norsk Landbrukssamvirke i 2003. I dag finnes det markeder i ca. 25 byer og tettsteder fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Omsetningen i 2013 var drøyt 52 millioner NOK. Bondens marked Norge er i dag en ideell stiftelse. Stifterne er Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, HANEN og Oikos-Økologisk Norge.

Besøk nettsiden til Bondens marked​

Les om våre forsikringer for bonden - landbruksforsikring

Kilder:

https://www.bondensmarked.no

https://www.landbruk.no