Idrettsforsikring - klubbforsikring for idrettsklubber

Få tilbud på idrettsforsikring. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Forsikring idrettslag - idrettsforsikring/klubbforsikring

Klubbforsikringen inneholder de viktigste forsikringene en idrettsklubb trenger – til en meget gunstig pris.

Idrettsforsikring/klubbforsikring dekker det mest nødvendige

Idrettsforsikring/klubbforsikring gir klubbene den nødvendige forsikringsdekningen for arrangementer, styreansvar, generelt ansvar og underslag. Klubbforsikring gir også en basisdekning for alle medlemmer ved død og invaliditet.

NIF krever at alle klubber forsikrer seg mot underslag. Klubbforsikring innholder en underslagsforsikring som tilfredsstiller NIFs krav.

Klubbens øvrige forsikringsbehov

Klubbforsikringen dekker et minimum av de forsikringene en klubb bør ha. I tillegg til klubbforsikringen må klubben vurdere hvilke eiendeler som bør forsikres og om de har andre forsikringsbehov. Det kan dreie seg om

  • Bygninger med tilknyttet virksomhet, for eksempel kiosk med utsalg
  • Anlegg og utstyr
  • Kjøretøy som eies/leies av klubben
  • Buss, traktor, arbeidsmaskiner, reklamesystemer o.l.
  • Reiseforsikring

Ta kontakt med oss så hjelper vi klubben med å kartlegge forsikringsbehovet.

Bestill klubbforsikring/idrettsforsikring

Her kan du bestille klubbforsikring for klubben eller foreningen din.

Bestill klubbforsikring/idrettsforsikring