Hva koster bedriftsforsikring?

Hva det koster å forsikre en bedrift avhenger av flere ulike faktorer. Kortfattet handler det om risikoen virksomheten din medfører, samt kostnaden for å erstatte det du forsikrer. Bedriftsforsikring pris - dette påvirker prisen for bedriften din.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Hva påvirker prisen for forsikring av bedriften din?

Hvor stor er sannsynligheten for at noe skal hende? Prisene varierer ofte ettersom vi bedømmer risikoen ut fra din virksomhet og hva en eventuell skade vil koste å erstatte. Å vite verdien av det du vil forsikre, samt andre viktige faktorer, gjør at vi kan skreddersy forsikringsdekningen til din bedrift. Du skal jo bare betale for akkurat det du har behov for å forsikre.

Slik beregnes pris på bedriftsforsikring

Forsikringshjelpen

Prisen varierer ettersom vi tilpasser forsikringen etter hver bedrifts behov.

Aleksander Stener Olstad, forsikringsrådgiver

Bedriftsforsikring pris - risikoberegning er grunnlaget

Hvor mye forsikring for en bedrift vil koste styres av en antatt sannsynlighet for at en skade kan oppstå, og hva det vil koste å erstatte skaden. Det faktum at prisen varierer mellom ulike forsikringsselskaper, avhenger delvis av hvordan risikoen vurderes, hvilken kompensasjon du kan forvente, forsikringsvilkårene og selskapets service.

Prisen på en forsikring er relativt lav i forhold til hva det koster å "fikse" en skade. Dette er åpenbart fordi det er liten risiko for at alle kunder vil få et tap i forsikringsperioden. Når det er en skade, samtykker flere forsikringstakere og deler kravet ved å være kunde hos forsikringsselskapet.

Hver forsikringstaker innebærer en risiko for at en skade kan oppstå, og det er risikoen som forsikringstakeren betaler for. Å samle inn informasjon og holde statistikk over skader er en forutsetning for at kunden får den riktige prisen på forsikringen i forhold til risikoen.

Hva kan du gjøre for å få en billigere bedriftsforsikring?

Som kunde kan du i noen tilfeller kunne påvirke prisen på bedriftsforsikring ved å:

  • Gjennomføre skadeforebyggende tiltak
  • Vise til en skadehistorikk med få skader
  • Øke egenandelen, altså det du selv vil betale ved en skade
  • Gi en tydelig beskrivelse av virksomheten din

Du kan redusere forsikringskostnadene ved å arbeide med skadeforebyggende tiltak som reduserer risikoen for skade, eller begrenser omfanget av skaden. Et tiltak kan for eksempel være å installere brannalarm og sprinkleranlegg på lageret, eller installere innbruddsalarm.

Bedriftens skadehistorie kan brukes som grunnlag for å senke prisen på bedriftsforsikring. Et eksempel er bilforsikring der antall skadefrie år både kan gi deg en lavere pris og oppmuntre til trygg kjøring.

Du kan også velge å ta større risiko selv ved å øke egenandelen. Dette betyr at du som kunde betaler en større andel hvis det oppstår skade. Et tips er også å samle forsikringene i ett forsikringsselskap. Dette kan gjøre at du ikke trenger å betale doble egenandeler for skader som dekkes av flere forsikringer.

Som forsikringstaker kan du sitte på informasjon om bedriften som forsikringsselskapet ikke er oppmerksom på. Denne informasjonen kan føre til at skaderisikoen anses å være lavere, og også påvirke prisen. Derfor er det viktig at du gir så mye informasjon som mulig når du inngår en forsikringsavtale slik at prisen samsvarer med risikoen. Noe som begge parter er tjent med.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer