Installasjon og reparasjon

Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Riktig forsikret
 4. Installasjon og reparasjon

Forsikringer for bedrifter som driver med installasjon eller servicebedrifter som reparerer maskiner eller elektronisk utstyr. For eksempel rørleggerforsikring.

 • Skreddersydd

  ​Alltid riktig forsikret med tilpasset bedriftsforsikring.

 • Fleksibel

  Du velger selv dekning og egenandel.

 • Toppkarakter på skadehåndtering

  Det er når noe skjer du ser hva forsikringen er verdt. Skadehåndteringen får toppkarakter 4,5 av 5 i gjennomsnitt av kundene våre. Vi kaller det skadehåndtering slik det bør være.


Innhold
Bygninger og eiendeler

Eiendom Super
Dekker skader som påføres bedriftens bygninger, inventar og maskiner ved brann, vann, naturskader, tyveri og skadeverk, samt andre plutselige skader.

Ansvarsforsikring
 • Dekker bedriftens erstatningsansvar for skade på person eller ting. Dette kan for eksempel være skader som oppstår under installasjon og-/eller reparasjon av maskiner o.l. Forsikringen dekker også ansvar oppstått i regi av å være eier eller bruker av fast eiendom. En kan f.eks. bli ansvarlig for skader andre påføres grunnet mangler ved bedriftens kontorlokaler (istapper/takstein o.l. har stort skadepotensiale).
 • Forsikringen dekker også ansvar for plutselig og uforutsett forurensningsskade som rammer andres eiendom/grunn.
Avbruddsforsikring

Utover å dekke skader på ting som nevnt under Eiendom Super kan forsikringsløsningen også dekke tap når skade på bygninger, maskiner eller inventar medfører driftsstans.

Prosjekt-/entreprenørforsikring

Vi tilbyr også prosjekt-/entreprenørforsikring som dekker plutselig og uforutsett fysisk skade som rammer installatørens kontraktsarbeider, og skader som rammer materialer, varer og brakker som brukes på arbeidsplassen.

Rettshjelp

Dekker bedriftens kostnader til advokat når det oppstår rettslige tvister, enten ved at man mottar et krav eller at man får et krav mot en tredjeperson. Typiske tvister som dekkes er kontraktsrettslige tvister i forhold til bedriftens kunder, leverandører, forhold relatert til driften av virksomheten og husleiekontrakter.

Transportforsikring

Dekker skader på gods og varer under transport, løft og opphold. Dette kan være skader på gods oppstått under transportoppdrag, eller skader påført under lasting/lossing/håndtering av gods.

Miljøforsikring

Miljøforsikringen dekker objektivt ansvar etter naturmangfoldloven for skade på naturen. Vi dekker kun skader som skjer plutselig. Typiske skader er pålegg fra staten om å gjenopprette skadet natur (f.eks. død fiskebestand, eller gjenopprettelse av dyreart).

Personforsikringer for ansatte
 • Alle bedrifter med ansatte er pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
 • For at du og dine ansatte skal være godt sikret må bedriften i tillegg ha en ulykkesforsikring som gir erstatning om skader skjer på fritiden, og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter dersom du eller en av dine ansatte skulle bli syk.
 • Pakken sikrer at ansatte får rask behandling og med det kommer raskt tilbake i arbeid, samt at bedriftens som betaler full sykelønn får dekket betalinger som overstiger 6G (folketrygden dekker kun lønn inntil 6G).
 • Vi anbefaler også helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen.
Personforsikringer for selvstendig næringsdrivende
 • Som selvstendig næringsdrivende er du avhengig av din egen arbeidsinnsats for at hjulene skal gå rundt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring som gir økonomisk trygghet.
 • For at du skal være godt sikret så bør du ha forsikring som dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer, en ulykkesforsikring som gir erstatning om du blir skadet på fritiden (ulykkesforsikring kan også tegnes for ektefelle/barn), og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter og bortfall av overskudd dersom du skulle bli syk.
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Varebil (hvis relevant)
 • Ved å tegne vår Super-dekning får bedriften dekket skader varebilen påfører og selv blir påført. Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag.
 • Forsikringen kan også utvides til å omfatte ekstrautstyr.
Lastebil (hvis relevant)

Ved å tegne vår Super-dekning får bedriften dekket både skader som rammer lastebilen og skader som lastebilen påfører andre ting eller personer. Inkludert i Super-dekningen er avbruddsforsikring som blir utbetalt fra første dag med avtalt beløp. Forsikringen kan også utvidet til å omfatte ekstrautstyr. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag.

Andre forsikringer som ofte velges i denne bransjen

Tilleggsdekninger eiendom

 • Sumutvidelse riving, rydding og fjerning av miljøfiendtlige rester
 • Sumutvidelse maskiner og løsøre i Prosjektforsikring

Tilleggsdekninger ansvar

 • Kriminalitet (hvis ansatte)
 • Datakriminalitet
 • Styreansvar

Personforsikringer

 • Helseforsikring
 • Dødsfall uansett årsak (for selvstendig næringsdrivende)
 • Personalforsikring – død annen sykdom (for ansatte)
 • Tjenestereise

Rørleggerforsikring

Vil du ha et tilbud på rørleggerforsikring eller annen installasjonsvirksomhet? Send inn skjema så hører du fra oss.

 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Riktig forsikret
 4. Installasjon og reparasjon