Dekker helseforsikring kompensasjon for en hjertelidelse?

Dekker helseforsikringen kompensasjon for eksempel for en hjertelidelse/hjerteinfarkt på linje med en ulykkesforsikring? Eller er det slik at det ikke ytes noen form for kompensasjon? Forøvrig, hvor finner jeg vilkårene?

Svar: Hvis det er akutt hjerteinfarkt, dekkes det ikke. Akuttmedisin/behandling er unntatt i helseforsikringen. Andre ikke-akutte hjertelidelser, også infarkt, vil være dekket.

Det som dekkes gjennom helseforsikringen er kun behandlingskostnader og rask tilgang til behandling, ingen direkte økonomisk kompensasjon. Unntaket er hvis vi ikke skulle få igangsatt behandling innen garantitiden. Da ytes det kr 600 pr dag inntil behandling er i gang.

Vilkårene produseres dynamisk avhengig av produktsammensetningen og lages når vi ​oppretter en forsikringsavtale eller tilbud om en forsikringsavtale.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer