Norges nye spesialistsykehus

Bli med på innsiden av Norges nye spesialistsykehus. Det nye LHL-sykehuset Gardermoen samler tilbudene fra klinikkene på Feiring og Glittre - med rehabilitering av hjerte- lunge- og kreftpasienter, søvnutredning, hjertekirurgi og invasiv kardiologi. I tillegg til nye medisinske og kirurgiske tjenester.

Her er to av Norges skarpeste medisinske miljøer, klinikkene på Glittre og Feiring, samlokalisert i et nytt, topp moderne sykehus på Gardermoen. Sykehuset har noen av landets beste hjerte- og lungespesialister, og tilbyr i tillegg ortopedi, fedmekirurgi, søvnutredning og rehabilitering av hjerte-, lunge- og kreftpasienter.

– Altså, det ligger mye god helse i dette!

Direktør Siri Skumlien kikker ut gjennom glassfasadene i det som omtales som Norges mest fremtidsrettede sykehus.

– Se på de vernede naturområdene rundt bygget her, de innbyr til aktivitet. Dette er viktig når folk skal tilbake i arbeid.

Det nye LHL-sykehuset på Gardermoen minner kanskje mer om et skandinavisk designhotell enn et sykehus. Utsiden er stram, med moderne fasader i tre og glass — men på innsiden er endelig Glitreklinikken i Hakadal og Feiringklinikken ved Mjøsa samlet under samme tak. 

– Vi skal være state of the art, både når det gjelder medisinsk behandling, tilgjengelighet og brukeropplevelser.

– Vi har jo pasienter fra hele landet og er opptatt av at helsetjenestene skal være likt fordelt og enkelt tilgjengelig for alle, derfor valgte vi denne plasseringen.

Paradoksalt nok ligger det naturskjønne stedet veldig nær både E6 og flyplassen, men det merker du lite til. Pasienter og besøkende som ankommer Gardermoen med fly eller tog har kun en fem minutters busstur fra terminalen til sykehuset.

Siri Skumlien er direktør for det nye LHL-sykehuset Gardermoen.

Helhetlig behandling

Det unike ved sykehuset er at det både er at det er et rehabiliteringssykehus, samtidig som det er et høyspesialitetssykehus.

– Vi hjelper folk til et aktivt liv. De faglige clusterne våre utveksler erfaring og bidrar til en helhetlig behandling, så hvis vi får inn en lungepasient som også har dårlige knær, da behandler vi begge deler, forklarer Skumlien.

Ny helsetrend

If og Vertikal Helse bruker det nye spesialistsykehuset til sine kunder med helseforsikring.

For bare ti år siden var det relativt uvanlig å ha helseforsikring, men dette har endret seg betraktelig. I dag har over en halv million nordmenn helseforsikring, de fleste av dem får dette gjennom arbeidsgiver. Mange av pasientene på det nye sykehuset får behandlingen dekket av helseforsikringen.

– Dette er en utvikling vi kommer til å se mer av i årene som kommer, sier Skumlien.

– I utgangspunktet er vår rolle å dekke de behovene som finnes i befolkningen. I tillegg ser vi at det er et gap mellom det befolkningen ønsker og hva det offentlige kan tilby. Der kommer vi inn.

Det nye sykehuset har utvidet med en ortopedisk virksomhet for å behandle vonde knær — en tilstand som kan gi sterk svekket livskvalitet og inaktivitet, og som ofte betyr lange ventetider for offentlig behandling.

– Vi vil at pasienten skal få relevante råd og riktig behandling, derfor samarbeider med forsikringsselskapet If, rådgiverne i Vertikal Helse og bruker tverrfaglige team. Målet vårt er at folk skal tilbake i arbeid, forklarer Skumlien.

Slipper lang ventetid

If og Vertikal Helse er markedsledende på norsk helseforsikring, og mener ordningen med privat helseforsikring vil være en sentral del av fremtidens helse-Norge.

– I 2017 bistod vi mer enn 55 000 pasienter, og sørget for at de fikk rett behandling til rett tid, sier Lars Henrik Mariero, produktsjef for helseforsikring i If.

– Det nye sykehuset til LHL gjør at vi raskt kan tilby utredning, operasjon og rehabilitering i ett og samme behandlingsløp. Det at ulik medisinsk ekspertise jobber sammen om å gi pasientene en helhetlig behandling, korter ned behandlingstiden betraktelig.

– Vi vet at det er belastende å gå og vente på utredning, og deretter vente på operasjon eller annen behandling. Det kan gå lang tid mellom hvert steg i behandlingen, og pasientene får ofte lite informasjon mens de går og venter.

Med helseforsikring fra If får du en personlig rådgiver fra Vertikal Helse som følger deg opp både før, under og etter behandlingen. Rådgiverne er spesialister med kjernekompetanse på å finne den best egnede behandling for den aktuelle diagnosen.

Det å komme raskest mulig tilbake til hverdagen er viktig både for pasientene selv og for arbeidsgiver, avslutter Mariero.

Helseforsikring fra If sikrer deg

  • Behandling innen 10 dager
  • Personlig medisinsk rådgiver som følger opp under behandlingen
  • Videokonsultasjon med allmennlege – uten egenandel
  • Psykologisk førstehjelp via Psykologvakten
  • Fri tilgang til Helsetelefonen – snakk med erfarne sykepleiere døgnet rundt
  • Etterbehandling og rehabilitering

På if.no/helse kan du beregne pris og kjøpe helseforsikring for din bedrift.