Ny rekord i antall helseforsikringer

I 2017 bikket tallet for første gang en halv million - nå har 528.096 nordmenn privat helseforsikring.

- Og dette tallet kommer til å øke, sier kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne.

Han tror ikke at nordmenn har mistet troen på det offentlige helsetilbudet, men mener de private helseforsikringsordningene utfyller og avhjelper der det trengs.

- Mange arbeidsgivere har nok dette i bakhodet når de kjøper helseforsikring for sine ansatte, de ønsker jo sine ansatte tilbake på jobb så fort som mulig. Denne typen forsikring dekker også diagnostikk og utfordringer knyttet til mental helse, sier Fåne.

Utviklingen ser ikke ut til å stoppe med det første.

Hver femte person har helseforsikring

Fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 økte antall nordmenn med helseforsikring fra 465.825 til 481.578 - en økning på rundt 3,4 %.

Året etter passerte antall nordmenn med helseforsikring for første gang en halv million,

Fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017 økte antall nordmenn med helseforsikring fra 503.810 til 528.096 - en økning på hele 4,8 % - og en fordobling siden 2010.

På samme tidspunkt var 2.655.000 nordmenn kategorisert som "sysselsatte" av SSB. Det betyr at hver femte arbeidstaker ikke lenger bare er avhengig av det offentlige helsevesen, men har en helseforsikring i tillegg.

– Det kan være fornuftig folkehelse i dette, sier Fåne, og peker på at et av kronargumentene for privat helseforsikring er kortere ventetid på behandling.

Lang ventetid på diagnose og behandling er ikke bare frustrerende, det kan i verste fall gjøre plagene verre. Slik sett kan det være fornuftig å ta tak i problemene i en tidlig fase.

Viktig ansattgode

De aller fleste har fått helseforsikring gjennom jobben. Det er en kollektiv løsning der arbeidsgiver betaler. Tall fra 2017 viser at kun ti prosent har tegnet individuell forsikring.

- I et moderne arbeidsmiljø er det nok mange som ser på helseforsikring som et viktig ansattgode, sier Fåne.

Ifølge TNS Gallups Helsepolitiske barometer, er 89 % av norske yrkesaktive enige i at arbeid i seg selv er helsefremmende. 84 % av den yrkesaktive befolkningen sier også at de vil gjøre alt de kan for å fortsette å stå i arbeid selv om de skulle få langvarige helseplager.

I løpet av 2017 har hele 24.286 personer fått tilgang til privat helseforsikring.

Kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne tror antallet nordmenn med privat helseforsikring kommer til å øke.

Raskt til behandling – og raskt tilbake på jobb

Entreprenørselskapet Varden er blant de norske bedriftene som har valgt å gå til anskaffelse av privat helseforsikring for sine ansatte.

- Hovedtanken er at våre ansatte skal raskt til behandling - og raskt tilbake på jobb. I tillegg er det jo et tilbud til de ansatte som gjør oss attraktive i arbeidsmarkedet og viser at vi har gode personalordninger, sier innkjøpssjef Bjarne Brenden

Heldigvis har han sjelden måttet bruke forsikringsordningen, men de gangene det har skjedd har han fått positive reaksjoner:

- Vi har heldigvis ikke hatt alvorlige skader, men har brukt forsikringen til å skaffe våre ansatte raskt utredning med MR og det som måtte til.

- Tilbakemeldingen fra våre ansatte er at de er kjempefornøyde. Og da er vi fornøyde, sier Brenden.

Slipper lang ventetid

If og Vertikal Helse samarbeider om å gi kundene sine den beste behandlingen og oppfølgingen. De er markedsledende på norsk helseforsikring, og mener denne type ordninger vil være en sentral del av fremtidens helse-Norge.

– I 2017 bistod vi mer enn 55 000 pasienter, og sørget for at de fikk rett behandling til rett tid, sier Lars Henrik Mariero, produktsjef i If.

Med helseforsikring fra If og Vertikal Helse får du en personlig rådgiver som følger deg opp både før, under og etter behandlingen. Rådgiverne fra Vertikal Helse er spesialister med kjernekompetanse på å finne det beste behandlingstilbudet for den aktuelle diagnosen.

Helseforsikringen sikrer deg raskt time hos legespesialist når det trengs, og om du har behov for operasjon eller annen behandling får du det innen få dager. I tillegg dekker forsikringen videokonsultasjon med allmennlege – når og hvor det måtte passe deg. Du trenger ikke lenger ta fri fra jobben og dra til fastlegen for enkle ting. Trenger du en henvisning, en resept eller bare ønsker å snakke med en lege kan du enkelt gjøre det i en videokonsultasjon på mobilen. Faktisk uten noen egenandel.

Forsikringene dekker også fysioterapi, rehabilitering, psykologbehandling og behandling av rus- og spilleavhengighet.

– Målet er å komme tilbake i arbeid så raskt som mulig.

Helseforsikring fra If sikrer deg

 • Behandling innen 10 dager
 • Personlig medisinsk rådgiver som følger opp under behandlingen
 • Videokonsultasjon med allmennlege – uten egenandel
 • Psykologisk førstehjelp via Psykologvakten
 • Fri tilgang til Helsetelefonen – snakk med erfarne sykepleiere døgnet rundt
 • Etterbehandling og rehabilitering

På if.no/helse kan du beregne pris og kjøpe helseforsikring for din bedrift.

 • Gratis online legekonsultasjon

  KRY og If har inngått et samarbeid som gjør at du slipper å dra til fastlegen for enkle ting.

  Les mer om online konsultasjon
 • Videokonsultasjon med allmennlege

  Legekonsultasjon på video gjøres via KRYs app og du logger deg inn med BankID.

  Slik fungerer videokonsultasjon