Bilforsikring

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Bilforsikring

Hos oss får du maks 10 % bonustap ved skade. Enklere, billigere og mer rettferdig. Bytter du til oss fra et annet forsikringsselskap ordner vi med overgangen for deg.


 • Helt ny bil ved totalskade

  Med Super får du ny bil hvis bilen blir totalskadet og er under 3 år.

 • Maks 10 % bonustap ved skade

  Må du reparere bilen etter en skade mister du maks 10 % i bonus.

 • Norges beste kundeservice

  Skadesenteret løser opptil 80 % av alle saker i løpet av 24 timer.

Hva dekker bilforsikringen? Super Kasko Kasko uten leiebil Delkasko Ansvar
Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander. 

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand i en tvist.

Fører- og passasjerulykke

Gir erstatning ved personskade på fører og/ eller passasjer.

Brann

Skade på bil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon.

Tyveri

Tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri.

Glasskader

Skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass.

Forsikringen dekker ikke lykter eller speil.

Fastmontert utstyr

Dekker alt lovlig fastmontert tilleggsutstyr med inntil 20 000 kroner.

Veihjelp

Vi hjelper deg ved driftsstopp og utelåsing.

Vil ikke bilen din starte hjemme kan du også bruke veihjelp.

Du betaler en egenandel på 500 kroner når du bruker veihjelp, og det påvirker ikke din bonus i etterkant. 

Bagasje

Ved tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil 10 000 kroner.

Fylling av feil drivstoff

Ved fylling av feil drivstoff på kjøretøyet, for eksempel bensin på dieselbil, dekkes dette av forsikringen. Ved reparasjon av skader på kjøretøyets drivstoffsystem og motor gjelder valgt egenandel og vanlig bonustap.

Tømmes drivstofftanken før kjøretøyet brukes med feil drivstoff, dekker vi transport til verksted med Veihjelp med en egenandel på 500 kroner.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. 

Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Leiebil Kasko

Leiebil for 350 kroner per dag i inntil 10 dager. Leiebil er også dekket så lenge skaden er dekket av forsikringen.

Leiebil Super

Leiebil for inntil 500 kroner per dag så lenge skade er dekket av forsikringen. Dette gjelder frem til bilen er ferdig reparert.

Startleie ved leasing

Ved totalskade på leaset bil utbetales resterende startleie.

Ekstra erstatning ved store skader

Kommer bilen din utfor totalskade kan du få en helt ny bil. Bilen din må være inntil tre år gammel og ha kjørt under 100 000 km. Hvis bilen din er tre år eller mer, økes det normale erstatningsbeløpet med 15 % (inntil 60 000 kroner). Ved leasing dekkes den delen av startleien som er ubrukt.

Motor, gir og driftsbatteri

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer innen bilen har kjørt 200 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker også batteripakke på elbil og hybrid.

Dekker ikke skader som følge av normal slitasje, manglende vedlikehold eller trimming.
Dekningen på clutch stopper når bilen har kjørt over 100 000 km.

Supergaranti

Flytter du forsikringen over til oss garanterer vi deg minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap. Her kan du lese mer om Supergaranti

Viktig når du skal kjøpe bilforsikring

Skal du kjøpe eller bytte forsikring er det viktig at du får riktig bonus. Hos oss starter alle kunder med minimum 40 %, eller den bonusen du har opparbeidet deg hos ditt nåværende forsikringsselskap.

Vi har gode bilbonusordninger, og for deg betyr dette at du får maks bonustap på 10 % hvis du har 70 % i bonus og maks 5 % hvis du har 75 % i bonus.

Hvilken bilforsikring passer deg?

Eier du bil, trenger du minimum ansvarsforsikring. Den dekker skader på mennesker og ting, men ikke på din egen bil.

For de aller fleste anbefaler vi å kjøpe en mer omfattende bilforsikring. Vi hjelper deg med å finne bilforsikringen som passer best for bilen din.


Super bilforsikring

Har du ny bil, eller bil med høy verdi, anbefaler vi Super bilforsikring. Super er vår beste bilforsikring og dekker skader på motor, gir og driftsbatteri inntil bilen har kjørt 200 000 km. Super må kjøpes før bilen er kjørt 150 000 km og er under 8 år.

Super bilforsikring

Kasko bilforsikring

Ønsker du å få dekket skade på bilen din uansett hvem som har skylden, anbefaler vi deg å velge kasko. Med denne forsikringen får du tilgang til leiebil mens bilen er på verksted, og du er også dekket skulle du fylle feil drivstoff på tanken. 

Kasko bilforsikring

Kasko bilforsikring uten leiebil

Ønsker du en kasko bilforsikring men trenger ikke leiebil når bilen er på verksted er dette et rimeligere alternativ. Forsikringen dekker også skader på egen bil, uansett hvem som har skylden.

Kasko bilforsikring

Delkasko bilforsikring

Har du en litt eldre bil som ikke er så mye verdt kan vi anbefale delkasko. I tillegg til ansvarsforsikring innholder delkasko veihjelp, dekning av glassskader, og skade på fastmontert utstyr.

Delkasko bilforsikring

Ansvarsforsikring

Alle bileiere er lovpålagt ansvarsforsikring for å få lov til å kjøre på veien. Dette dekker fører og passasjer for ulykker og også rettshjelp.

Ansvarsforsikring

Vi hjelper deg å kjøpe bil!

Bilhjelpen gir deg informasjon du trenger for å sikre deg et godt bilkjøp. 

Sjekk Bilhjelpen

Meld skade

Hos oss kan du enkelt og raskt melde skade på nett. Fyll ut skademeldingsskjema her.

Meld skade

Øv til førerkortet

Last ned Lappen, appen som hjelper deg med teori og øvelseskjøring.

Les mer om Lappen

Stabile priser og forutsigbare prisøkninger

Som kunde vil du oppleve stabile priser og forutsigbare prisøkninger. Løftet om stabile priser og forutsigbare prisøkninger gjelder forsikringer du allerede har, og forutsetter at du ikke har hatt unormalt mange skader.

Egenandel ved skade

Egenandel er den delen av skaden du må betale selv.​​​​​​​​​ Når du kjøper bilforsikring, velger du hvilken egenandel du vil ha. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir bilforsikringen din. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Unntak fra valgt egenandel

 • Egenandelen reduseres med 4 000 kroner hvis du kolliderer med et dyr på veien (forutsatt at du straks melder fra til politiet).
 • Hvis du har forsikringsgodkjent alarm på bilen, er det ingen egenandel ved tyveri av bilen. Forutsetningen er selvsagt at alarmen fungerte før tyveriet.
 • Egenandelen ved skade på glassrute er 2 000 kroner.
 • Veihjelp har en egenandel på 500 kroner.
 • Ved skade på motor og gir (forutsatt Super bilforsikring) beregnes egenandelen ut fra kjørt distanse.

Egenandelsfordel

Med egenandelsfordel kan du redusere eller slippe å betale egenandelen ved skade.

Les mer om egenandelsfordel

Slik opparbeider du deg bonus

Har du bilforsikring hos oss starter du med minimum 40 % i startbonus

Bonus er en rabatt som øker hvert år, så lenge du ikke får skade på bilen eller MC-en. Standarden i markedet er 20 % når du forsikrer din første bil/MC. Deretter øker eller minker den i forhold til om du får en skade eller ikke. Kjøper du bilforsikring hos oss, får du aldri mindre enn 40% startbonus. Dette gjør at du raskere kan opparbeide deg full rabatt på din forsikring, det vil si inntil 75 % bonus. Skal du forsikre din første bil, lønner det seg derfor å gjøre det hos oss.

Slik regnes bonusen ut:

 • Hos oss er laveste bonus 40 %, uavhengig av om du har lavere bonus fra før i et annet forsikringsselskap.
 • Bonusen øker med 10 % for hvert år du kjører skadefritt, frem til du har oppnådd 70 %.
 • Når du har kjørt skadefritt med 70 % i tre år, øker bonusen ytterligere til 75 %.

Bonus på kjøretøy nr. 2

Kjøper du en bil til, kan du få samme bonus på denne som du har på din gamle bil.

Forutsetningen er at

 • Den nye motorvognen registreres på samme eier, eventuelt ektefelle eller samboer.
 • Den tidligere bilen må være forsikret i If. 
 • Dersom du eller din ektefelle/samboer har ledig bonus fra en tidligere bilforsikring, benyttes denne dersom den er høyere enn hva du har på eksisterende bil. Ledig bonus opprettholdes i tre år.

Les mer om bonus

Vilkår (PDF)

Spar penger ved å samle flere forsikringer hos oss

Nyttig informasjon til deg

Kjøper du flere forsikringer, får du gode rabatter. Her kan du lese om de ulike forsikringene vi kan tilby og om dine fordeler som kunde hos oss.

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Bilforsikring