Båtforsikring

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Båtforsikring

Nyt båtlivet. Finn forsikringen som passer deg og båten din.


 • Garanti ved totalskade

  Med Super båtforsikring får du erstattet kjøpesummen hvis båten din blir totalskadet i en ulykke.

 • Kasko dekker feilfylling

  Kasko dekker skade ved feilfylling av bensin på dieseltank, eller diesel på bensintank.

 • Eget skadeteam på båt

  Vårt eget skadeteam på båt er klare til å hjelpe deg hvis noe skulle skje. Skadesenteret holder åpnet hele døgnet.

Dette dekker båtforsikringen Super Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar og rettshjelp

Forsikringen dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker eller fører av båten. I tillegg får du rettshjelp som eier eller bruker av båten. 

Fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring for fører og passasjer.

Brann, tyveri og hærverk

Skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon.  Vi dekker også skade etter hærverk, samt tyveri av båt og motor.

Bagasje

Kasko dekker bagasje inntil 50 000 kroner. Super dekker inntil 100 000 kroner.

Båtredning

Kostnader til båtredning og vrakfjerning. Vi dekker også kostnader til inspeksjon av båt etter grunnstøting, selv om ingen skade blir funnet. 

Transport, opplag, sjøsetting og opptak

Dekker skader under transport eller opplag, både ved opptak og sjøsetting.

Jolle

Tilhørende jolle med utenbordsmotor er dekket med inntil 50 000 kroner

Opplagsutstyr

Kasko dekker opplagsutstyr som krybbe, presenninger, stativ og annet materiell til bruk under opplag, begrenset til samlet 50 000 kroner per skadetilfelle. For Super båtforsikring er det ingen sumbegrensning.

Skader på båten

Vi dekker skader som følge av grunnstøting, sammenstøt og kollisjon, synking, kantring eller annen plutselig ytre hendelse. 

Drivstoffskader

Dekker skader som har oppstått plutselig som følge av:

 • feilfylling av bensin på dieseltank eller diesel på bensintank
 • drivstoff infisert av dieseldyr
Brudd på mast og bom

For seilbåter dekkes brudd på mast og bom uten aldersfratrekk. Gjelder også ved regatta.

Totalskade

Ved totalskade får du minimum erstattet kjøpesummen. Gjelder i 3 år etter båten ble kjøpt ny eller brukt. 

Kostnader, opphold og hjemreise

Ved skade som medfører at båten må etterlates for reparasjon, dekker vi kostnader til opphold, hjemreise og henting.

Ferieavbrudd

Må en planlagt båtferie i perioden fra og med 1. mai til og med 31. august avlyses grunnet at båten ikke lenger er sjødyktig som følge av en erstatningsmessig brann-, tyveri-, kaskoskade, erstattes 1 500 kroner per feriedag som må avlyses.

Motor- og girskadeforsikring

Kasko eller Super forsikringen kan utvides til å erstatte skader på båtens motor, gir og kraftoverføring. Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av skader/ følgeskader eller feil som påvirker båtens funksjon og som skjer plutselig og uforutsett.

Bestill tilleggsforsikring for motor-og girskade på 21 49 24 00.


Unngå skader i vinter

Med enkle grep kan du redusere risiko for skade på båten din i vinter.

Vi gir deg tips!

Ta båtførerprøven!

Ta båtfører prøven nå! Som If kunde betaler du kun 590 for båtførerkurs.

Båtførerprøven

Hvilken båtforsikring passer for deg?

Velg mellom fire ulike båtforsikringer, tilpasset dine behov.

 • Ansvarsforsikring er for deg som har en mindre båt du ikke bruker så ofte. Her får du ulykkesforsikring av deg og dine passasjerer.
 • Delkasko båtforsikring er for deg som ønsker en enkel og rimelig båtforsikring. I tillegg til ansvar er båten din dekket mot tyveri, hærverk og brann.
 • Kasko båtforsikring er tilpasset deg som tilbringer mange sommerdager på sjøen. I tillegg til delkasko er du dekket for skade på båten i vann og under transport. Du er også dekket for tap av bagasje opp til 50 000.
 • Super båtforsikring er for deg som ferierer i båten din og bruker mye av sommeren på sjøen. Dette er vår beste forsikring og dekker i tillegg også kostnader til opphold og hjemreise ved avbrutt båttur. Kommer båten din utfor skade får du minimum erstattet kjøpesummen.

Velger du Super eller kasko kan du kjøpe tilleggsforsikring for skade på motor, gir og kraftoverføring. Tilleggsdekningene kan bestilles på telefon 21 49 24 00.

Forsikringssum 
Når du velger forsikringssum, ta hensyn til båtens totale verdi med tilhørende utstyr.

Hvor gjelder båtforsikringen?

Forsikringen gjelder i Europa og europeiske farvann inntil 200 nautiske mil ut fra grunnlinjen (fastlandet). I tillegg gjelder forsikringen ved overfart til Svalbard, Island, Storbritannia, Madeira, Azorene og Kanari-øyene.

På Svalbard gjelder forsikringen kun sør for Isfjorden.

Forsikringen gjelder ved:

 • bruk på vannet
 • opptak/sjøsetting
 • transport på land/vann
 • opplag/lagring
 • seilbåtregatta

Rettshjelpsforsikringen gjelder bare i Norden.

Viktig å vite om ansvarsforsikring

Det er en vesentlig forskjell på ansvaret for fritidsbåter og for motorkjøretøy. På sjøen eksisterer ikke objektivt ansvar. Det betyr at kollisjoner som følge av 'hendelige uhell' ikke kommer inn under båtens ansvarsforsikring. For de fleste båter er en kasko eller Super dekning å anbefale.

Forsikring kan også kjøpes for

Tilleggsdekningene kan bestilles på telefon 21 49 24 00.

Egenandeler ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir forsikringen. Er båtens forsikringsverdi 1 000 000 eller høyere, er laveste egenandelen du kan ha 12 000 kroner.

Unntak:

 • Berging av båten, utbetaling av bergelønn eller bruk av ansvarsforsikringen har ingen egenandel.
 • Hvis motoren blir stjålet, og den var låst fast med godkjent lås, får du 4 000 kroner i avslag på egenandelen.

Ved tyveri av båt

Ved tyveri av båt registrert på rettmessig eier i enten Småbåtregisteret, Securmark eller skipsregisteret NOR og kjennemerke er montert på båten, reduseres egenandel med 2 000 kroner. Ved tyveri av motor alene som er merket med Securmark, reduseres egenandel med 2 000 kroner.

Dersom båt eller motor med søke- og gjenfinnings-system tilkoblet alarmsentral blir stjålet, reduseres egenandel med 4 000 kroner.

 • Hvis du leier ut båten blir egenandelen dobblet hvis det skjer et uhell. Utleie av båt skal spesifiseres i forsikringsbeviset
 • Hvis du trenger rettshjelp er egenandelen 4 000 kroner, pluss 20 prosent av utgiftene som kommer i tillegg.​

Dette må du huske på hvis du skal si opp forsikringen

Siden de aller fleste bruker båten sin mest i vår- og sommersesongen beregner vi pris utifra det. Det betyr at prisen for forsikringen blir høyest i de månedene der bruken og sannsynligheten for skader er størst, og lavere i månedene utenfor sesong.

Vi ønsker å gi deg forutsigbarhet i betalingen av forsikringene dine. Velger du å for eksempel betale forsikringene dine månedlig, vil du derfor få årsprisen delt på 12, selv om prisen varierer gjennom året.

Sier du opp forsikringen når sesongen er over, vil sesongprisen avregnes mot den månedsprisen du har betalt. Du kan derfor oppleve å få en sluttfaktura med skyldig restbeløp etter oppsigelsen. På samme måte får du penger tilbake hvis du har betalt for mye.

Kan du spare noe på å si opp forsikringen din utenfor sesong?

For deg som ønsker trygghet under lagring er det anbefalt å ha forsikring også utenfor sesong. 

Det kan være greit å være oppmerksom på at forsikringen utenfor sesong (under lagring ) er langt rimeligere enn i sesong da risikoen for skader er størst. Ønsker du å lese mer om hvordan årsprisen fordeles per måned er dette beskrevet i vilkårene.

Vilkår

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Båtforsikring