Dette bør en husleiekontrakt inneholde

Skal du leie ut hele eller deler av boligen din? En husleiekontrakt gir deg og leietakeren et mer harmonisk forhold.

Par som signerer husleiekontrakt

Mange sper på inntekten sin ved å leie ut hele eller deler av boligen sin for kortere eller lengre perioder. Et utleieforhold kan fungere som en drøm eller som et mareritt, avhengig av forholdet mellom deg som leier ut og leietaker.

Les om hva innboforsikring dekker

Bruk husleiekontrakt

Problemstillinger som ulike forventninger til varighet, husleie, depositum, rettigheter eller plikter, kan fort skape konflikter i et leieforhold dersom man ikke har en god husleiekontrakt som utgangspunkt for leieforholdet. Det er denne kontrakten som sammen med husleieloven bestemmer utleier og leiers rettigheter og plikter under leieforholdet. Med den blir leieforholdet mer tydelig for begge parter.

Digital leiekontrakt finner du for eksempel hos Forbrukerombudet. Se og fyll ut husleiekontrakt her.

Utleieforsikring er inkludert i Super innboforsikring

Sjekk at leiekontrakten inneholder disse punktene:

Husleiens sum

Husleien skal betales én gang i måneden og må fastsettes til et bestemt beløp. Du som utleier kan kreve tilleggsbetaling for strøm, brensel, vann og avløp hvis dette betales etter målt forbruk.

Informasjon om depositum

Et depositum kan tilsvare en til seks måneders husleie, og skal plasseres på en depositumskonto. Beløpet skal stå i leietakers navn, men verken du eller leietaker kan disponere kontoen alene.

Hvilke rom som er omfattet av utleiekontrakten

Det er spesielt viktig å spesifisere hvilke rom eller områder leieboeren har tilgang til hvis du kun leier ut deler av huset.

Varighet og oppsigelsesfrist

Det skilles mellom tidsbestemte og tidsubestemte husleiekontrakter. Tidsbestemte leiekontrakter har utflyttingsdato spesifisert i kontrakten, men det er ikke lov å avtale kortere enn tre år, med mindre du leier ut lofts-, sokkel- eller tomannsbolig og bor i samme hus. I slike tilfeller er det minimum ett år. 

Dette avtales og spesifiseres når dere signerer kontrakten. Leieforholdet opphører uten oppsigelse når den avtalte leieperioden utløper.

I tidsubestemte kontrakter er det en oppsigelsesfrist på tre måneder for begge parter, med mindre det avtales noe annet.

Eventuelle plikter for leietakeren

Hvis du ønsker at leietakeren skal ta på seg oppgaver eller vedlikehold på boligen, som for eksempel klippe gress, ta trappevask, male, etc. mot å betale mindre husleie, bør du spesifisere dette i kontrakten. Et tips er å være konkret slik at leietaker vet for eksempel hvor ofte trappen skal vaskes.

Utleieforsikring kan spare deg for mange bekymringer

Det er ikke alltid lett å vite på forhånd om leietakeren din vil betale husleien i tide eller behandle leiligheten din med omtanke. Å leie ut bolig kan derfor by på mange bekymringer.

Marius Duffaut, ansvarlig for eiendomsforsikringer i If, anbefaler utleieforsikring hvis du skal leie ut boligen din. Har du hus- eller innboforsikring i If, er utleieforsikring inkludert.

– Utleieforsikringen dekker ubetalt husleie, hærverk og hjelp til utkastelse, i tillegg til at den gir deg gratis juridisk rådgivning gjennom Huseiernes Landsforbund. En forsikring som sikrer nattesøvnen, lover Duffaut.

Hvilken husforsikring passer for deg?