Stiftelsesdokument

Innhold i et stiftelsesdokument

Når du skal starte et aksjeselskap må du lage et stiftelsesdokument. Hvis det er flere enn deg som skal eie aksjer i selskapet, lager du stiftelsesdokumentet sammen med de andre aksjonærene.

Krav til innhold i et stiftelsesdokument:

  • Stifternes navn, adresse og fødselsnummer
  • Firmaets navn
  • Antall aksjer som skal tegnes av hver av stifterne
  • Beløpet som skal betales for hver aksje
  • Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskudd
  • Navn på styremedlemmer
  • Navn på den som skal være selskapets revisor
  • ... eller fullmakt til styret å beslutte at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres
  • Opplysning om selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen eller ikke
  • Selskapets vedtekter

Stiftelsesdokumentet må dateres og undertegnes av stifterne.

Stiftelsesdokumentet skal også vise eventuell informasjon om aksjeinnskuddet skal kunne gjøres opp med andre eiendeler enn penger og om noen skal ha særskilte rettigheter ved stiftelsen.

Opplysningene på denne siden er hentet fra Brønnøysundregistrenes artikkel om stiftelsesdokument.