MVA - merverdiavgift

Regler om merverdiavgift

Reglene om merverdiavgift omfatter bedrifter som driver avgiftspliktig virksomhet.

Ved avgiftspliktig salg skal det beregnes moms som skal innbetales til staten. Moms som bedriften har betalt i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester refunderes fra staten. Satsen for merverdiavgiften er 25% , 15% for næringsmidler og 8% for bl. a hotellovernattinger og persontransport.

Merverdiavgiften betales i alle omsetningsledd og sluttforbrukeren betaler mva. av alle verdipåslag i de foregående omsetningsleddene.

To typer merverdiavgift

  1. Inngående avgift: den avgiften du må betale ved anskaffelse av en vare eller tjeneste.
  2. Utgående avgift: avgiften du skal kreve inn ved ditt eget salg av varer eller tjenester

Differansen (2 - 1) mellom disse to er det du faktisk må betale i avgift til staten.

Hvis du vil vite mer om merverdiavgift anbefaler vi:

Skatteetaten

Altinn