Slik går du fram for å få ORGANISASJONSNUMMER

Alle virksomheter skal ha organisasjonsnummer

I henhold til hvitvaskingsloven er alle banker og forsikringsselskap pålagt å innhente organisasjonsnummer eller fødselsnummer for alle sine kunder.

Alle virksomheter, foreninger, sameier, klubber og lag må derfor registrere seg i Enhetsregisteret og ha et organisasjonsnummer. Dette gjelder selv om dere kun driver med frivillig aktivitet.

Har dere allerede et organisasjonsnummer kan dere sende det til oss. Slik går dere fram om dere ikke allerede har et organisasjonsnummer:

 • Bedrifter og sameie/borettslag o.l.

  Det stilles ulike krav til registrering, avhengig av om det er et AS, enkeltperson-foretak, sameie, borettslag osv.

  Oversikt over hva som kreves
 • Frivillige organisasjoner

  Foreninger og lag må ha stiftelsesmøte og sende inn stiftelsesdokumentet (møtereferatet) og vedtekter, sammen med Samordnet registermelding.

  Forslag til stiftelsesdokument og vedtekter
 • Garasjelag o.l.

  Det vil si såkalte tingrettslige sameier, der to eller flere eier noe sammen.
  Dere trenger kun å fylle ut Samordnet registermelding.

  Skjema og mer informasjon