Starte AS

Hvilken forsikring trenger jeg for enkeltpersonforetak? Vi hjelper deg når du skal starte egen bedrift.

Starte AS - hva innebærer det?

I et AS er det øverste organet generalforsamlingen. På generalforsamlingen har aksjonærene stemmerett for den andelen aksjer de eier. Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret skal ansette en daglig leder, for eksempel en administrerende direktør. Styret er i tillegg ansvarlig for å holde oversikt over aksjeselskapets økonomi.

Økonomiske forpliktelser når du skal starte AS

I et personlig firma er selskapets gjeld og forpliktelser også eiernes personlige gjeld og forpliktelser. Da er det stor risiko å overlate ledelsen av selskapet til eksterne ledere, fordi du som eier vil være ansvarlig for all gjeld hvis selskapet går konkurs. Hvis du velger å starte AS har du ikke økonomisk ansvar utover den aksjekapitalen du har skutt inn.

Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet.

Kapitalkrav når du skal starte AS

I aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital, og dette beløpet skal minimum være 30 000 kroner til sammen. Skal aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en finansinstitusjon.

I et AS er det øverste organet generalforsamlingen. På generalforsamlingen har aksjonærene stemmerett for den andelen aksjer de eier.

Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret skal ansette en daglig leder, ofte kalt administrerende direktør. Styret er i tillegg ansvarlig for å holde oversikt over aksjeselskapets økonomi.