Revisjon og rådgivning

Revisjon utført av en registrert eller statsautorisert revisor, er en gjennomgang av foretakets årsregnskap for å avgi en ekstern bekreftelse av at regnskapsinformasjonen ikke inneholder vesentlige feil.

Foretak, med unntak av enkeltpersonforetak, som har en omsetning over kr 5 millioner er pliktig til å velge en ekstern revisor, i tillegg til at foretaket må ha en autorisert regnskapsfører, dersom det ikke fører regnskapet selv.

Hvorfor velge revisor?

For foretak som ikke har revisjonsplikt, kan det likevel i mange sammenhenger, spesielt i forbindelse med låneopptak og omorganiseringer, være hensiktsmessig eller et krav om at det foreligger en bekreftelse, en revisjonsberetning, av at regnskapet er gjennomgått av en ekstern revisor eller bekreftelse av at omorganiseringer er i henhold til gjeldende lovgivning.

Rådgivning gitt av revisor

Selv om det er en kostnad ved å ha revisor, vil det i mange tilfeller kunne lønne seg, både av hensyn til økte finansieringsmuligheter, mulige skattetilpasninger og annen form for rådgivning. Revisor skal være uavhengig av foretaket, men det er anledning til å yte rådgivning for mindre foretak innenfor forretningsmessige og lovmessige forhold.

Hvis du er i tvil om foretaket ditt har revisjonsplikt eller ikke, kan du sjekke det her