Markedsplan

Innhold i en markedsplan

En markedsplan beskriver markedsaktiviteter, mål og forventede resultater i en gitt periode.

Ofte er det smart å bryte ned innsats, økonomisk ressursbruk og forventede resultater i forhold til hva man kan bruke på media, og hvilke media det er mulig å bruke.

For å opprette en hensiktsmessig markedsplan bør bedriften gjøre en analyse av nå-situasjonen og av forventet fremtidig situasjon. I tillegg bør en markedsanalyse ligge til grunn for en markedsplan.

Mål og strategi

Markedsmål og markedsstrategi er de to mest sentrale delene i en markedsplan.

Markedsmål i en markedsplan

Markedsmål skal beskrive hva bedriften ønsker å oppnå. Det kan være flere typer markedsmål, men ofte beskrives det med et ønsket salgsresultat. Altså hvilke økonomiske mål man ønsker å nå. I andre tilfeller kan f.eks. markedsandel være et uttalt markedsmål.

Markedsstrategi i en markedsplan

For å lage en realistisk markedsplan må bedriften forsøke å rette sitt tilbud i forhold til markedets behov. Bedriftens salgsarbeid bør tilrettelegges i forhold til de målgrupper bedriften, og bedriftens produkter henvender seg til.

Noen viktige elementer i markedsstrategien er produktet eller tjenesten som skal selges, prisen man ønsker å kreve (eller har mulighet til å kreve), hvilket personale skal delta, og hvordan kan markedet påvirkes.

Segmentering i en markedsplan

Segmentering vil si at bedriften kartlegger og definerer aktuelle målgrupper for å bestemme hvilke grupper som skal tilbys produktet, og hvilken innsats som kreves for å nå frem til disse. Et typisk eksempel på to forskjellige segmenter kan være privatpersoner og bedrifter. Ofte vil en bedrift velge forskjellige strategier for å nå frem til disse to segmentene. Eksempler på andre segmenteringsmuligheter er alder, inntekt, bosted, kjønn, interesser osv.