Forretningsplan og forretningsmodell

Forretningsplan er viktig når du starter eget firma

En forretningsplan er et viktig dokument og arbeidsverktøy for deg som skal starte egen bedrift. Forretningsplanen kan karakteriseres som et planleggingsdokument for et firma som er i oppstartsfasen.

Hva skal en forretningsplan inneholde?

Forretningsplanen skal beskrive forretningsidéen du har når du starter opp, forklare litt om hvilket marked du henvender deg til og hva som er situasjonen i dette markedet, hvilken organisasjon du skal ha, produkt/produkter/tjenester du skal tilby, hvordan du vil gjennomføre dette, hvordan du skal finansiere bedriften din, og hvilke risikoer er det. Normalt lager man en forretningsplan som tar for seg de neste fem årene.

Til å begynne med er forretningsplanen et verktøy for deg som gründer. Ofte er arbeidet man gjør med å lage forretningsplanen viktigere enn sluttdokumentet da du i prosessen tvinges til å analysere forretningsidéen din fra flere vinkler. Noen ganger vil man i en slik prosess oppdage at idéen ikke er god nok, at usikkerheten blir for stor, og at man dermed bestemmer seg for å endre noe, forkaste noe annet, eller legge til noe man ikke var klar over helt i begynnelsen.

Ikke lag en for lang og komplisert forretningsplan. En forretningsplan på ca 10 sider kan være et godt siktemål. Deretter anbefales det å lage en plan for hvert formål i forretningsplanen. Lag gjerne et sammendrag uten sensitiv informasjon som hvem som helst kan få lese, for eksempel investorer og aktuelle samarbeidspartnere. Hvis noen skal investere penger i virksomheten din vil de nesten alltid kreve å lese forretningsplanen. I tillegg vil en god forretningsplan kunne være et godt hjelpemiddel når du skal ansette medarbeidere og hvis du skal søke om offentlig bistand.

Andre nettsteder som skriver om forretningsplan

Bedin.no: Hvordan disponere en forretningsplan