Finansiering av bedriften

Første steg på veien er å ta forretningsidèen over til en konkret forretningsplan. Ved å sette opp et budsjett vil du så få en oversikt over investeringsbehov og kapitalbehov.

Kravet til kapital avhenger blant annet av størrelse og bransje.

Eksempel på forskjell i finansieringsbehov

Skal du starte opp som konsulent og har oppdragsgivere på hånden vil du ikke ha behov for samme kapital som ved oppstart av et eiendomsselskap.

Hvordan skaffe kapital?

Den vanligste måten å skaffe kapital på er ved å yte privatlån til selskapet, for eksempel via privat opplåning med pant i boligen eller bruk av oppsparte midler.

Andre finansieringsmuligheter

  • Investorer/venture-kapital (typisk innenfor teknologi)
  • Tilskudd/ etablererstipend (Skattefunn/Innovasjon Norge)
  • Ordinært banklån
  • Leasing (ofte enklere å få enn banklån)
  • Redusere/ikke ta ut lønn i oppstartsfase (leve på oppsparte midler/ektefelles lønn)
  • Leverandør-/kundefinansiering (fremforhandle lange betalingsfrister hos leverandører og korte betalingsfrister mot kunder)
  • Factoring (selg fakturaen mot å få inn pengene umiddelbart, for eksempel 80% av fakturabeløpet)
  • Opprettholde dagpenger fra NAV under oppstart og utvikling av egen virksomhet

Minimumskravet til aksjekapital for å starte AS er kr 30 000.

Andre finansieringsmuligheter:

Investinor

Skattefunn