Dette sier

Aksjeloven om Aksjekapital

Aksjeloven - minstekrav til aksjekapital er kr 30 000

Når du starter et aksjeselskap må du, sammen med eventuelt andre aksjonærer, betale inn aksjekapital. Minstekravet til aksjekapital er kr 30 000 i følge aksjeloven. Kostnader forbundet med stiftelsen kan dekkes av denne aksjekapitalen.

Aksjeinnskudd må bekreftes

Aksjeloven sier videre at for at det nye aksjeselskapet ditt skal kunne registreres i Foretaksregisteret må innbetalt aksjekapital bekreftes. Hvis aksjeinnskuddet betales kontant, kan Danske Bank eller en annen bank gjøre dette.

Du kan også bestemme at hele eller deler av aksjekapitalen skal gjøres opp med gjenstander, såkalt tingsinnskudd. Velger du denne løsningen må selskapets revisor bekrefte innbetalingen.

Selskapets forpliktelser

Du er ikke personlig ansvarlig for aksjeselskapets forpliktelser. Som eier i et aksjeselskap kan du i utgangspunktet bare risikere å tape aksjeinnskudd som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet er derfor begrenset av aksjeloven.

Artikkelen er hentet fra Brønnøysundregisteret