Forsikring fysioterapeut, forsikring kiropraktor, legeforsikring

Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...

Forsikring for fysioterapeuter, kiropraktor og andre bedrifter innen helse og omsorg. Forsikringen dekker både firmaet og de ansatte.

 • Skreddersydd

  ​Alltid riktig forsikret med tilpasset bedriftsforsikring.

 • Fleksibel

  Du velger selv dekning og egenandel.

 • Toppkarakter på skadehåndtering

  Det er når noe skjer du ser hva forsikringen er verdt. Skadehåndteringen får toppkarakter 4,5 av 5 i gjennomsnitt av kundene våre. Vi kaller det skadehåndtering slik det bør være.


Forsikring fysioterapeut, forsikring kiropraktor og andre helsetjenester
Bygninger og eiendeler

Eiendom Super

 • Dekker skader som påføres bedriftens bygninger, varer, eiendeler og maskiner ved brann, vann, naturskader, tyveri og skadeverk, samt andre plutselige skader.
 • Rekonstruksjon av data er omfattet opp til 250 000,- og det er anledning til å øke forsikringssummen om nødvendig.
 • Forsikringen dekker også skade på kunders eiendeler opp til 100 000, denne kan også utvides.
Avbruddsforsikring/ekstrautgifter
 • Utover å dekke skader på ting som nevnt under Eiendom Super kan forsikringsløsningen også dekke tap når skade på bygninger, maskiner eller eiendeler medfører driftsstans.
 • Ekstrautgifter kan også benyttes til å dekke midlertidig lokaler/forandring som er nødvendig for å fortsette virksomheten etter skade.
Ansvarsforsikring

Dekker din bedrift sitt ansvar for skade på person-/eller ting. For helsetjenester som er medlem av NPE dekkes skader oppstått utenfor «den behandlende virksomhet». Det vil si skader som ikke er omfattet av NPE ordningen. I tillegg dekkes ansvar oppstått i regi av å være eier eller bruker av fast eiendom. En kan f.eks. bli ansvarlig for skader andre påføres grunnet mangler ved bedriftens kontorlokaler (istapper/takstein o.l. har stort skadepotensiale).

Kriminalitet

Forsikringen dekker det økonomiske tapet som følge av at en ansatt begår en straffbar handling med vinnings hensikt som påfører din bedrift eller dine kunder et økonomisk tap. Dette kan f.eks. være når en ansatt begår tyveri eller underslag.

Datakriminalitet

Forsikringen dekker din bedrift sine kostnader og økonomisk tap dersom den blir utsatt for datakriminalitet. I tillegg dekker forsikringen rettslig erstatningsansvar ovenfor bedriftens kunder. Et typisk skadeeksempel her vil være om en person i utlandet hacker din eksterne server og påfører bedriften nedetid eller stjeler pasientjournaler. Forsikringen vil da bl.a. dekke bedriftens inntektstap, kostnader til IT-eksperter og bedriftens rettslig erstatningsansvar overfor pasienter som har lidt tap pga. journaler er kommet på avveie.

Personforsikringer for ansatte
 • Alle bedrifter med ansatte er pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
 • For at du og dine ansatte skal være godt sikret må bedriften i tillegg ha en ulykkesforsikring som gir erstatning om skader skjer på fritiden, og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter dersom du eller en av dine ansatte skulle bli syk.
 • Pakken sikrer at ansatte får rask behandling og med det kommer raskt tilbake i arbeid, samt at bedriftens som betaler full sykelønn får dekket betalinger som overstiger 6G (folketrygden dekker kun lønn inntil 6G).
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Personforsikringer for selvstendig næringsdrivende
 • Som selvstendig næringsdrivende er du avhengig av din egen arbeidsinnsats for at hjulene skal gå rundt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring som gir økonomisk trygghet.
 • For at du skal være godt sikret så bør du ha forsikring som dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer, en ulykkesforsikring som gir erstatning om du blir skadet på fritiden (ulykkesforsikring kan også tegnes for ektefelle/barn), og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter og bortfall av overskudd dersom du skulle bli syk.
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Personbil/varebil (hvis relevant)
 • Ved å velge Super dekkes skader bilen påfører og selv blir påført. Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag.
 • Forsikringen kan også utvides til å omfatte ekstrautstyr.
Buss (hvis relevant)
 • Ved å tegne vår Super-dekning får bedriften dekket både skader som rammer transportmiddelet og skader som transportmiddelet påfører andre ting eller person. Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag. Forsikringen kan også utvides til å omfatte ekstrautstyr.
 • Forsikringen dekker også redning for fører/passasjerer samt ran og underslag av buss. Både fører og passasjerer får dekket psykologhjelp ved ulykker.

Andre forsikringer som ofte velges i denne bransjen

Tilleggsdekninger ansvar

 • Rettshjelp
 • Styreansvar

Personforsikringer

 • Helseforsikring
 • Dødsfall uansett årsak (for selvstendig næringsdrivende)
 • Personalforsikring – død annen sykdom (for ansatte)
 • Tjenestereise

Skal du ha forsikring fysioterapeut, forsikring kiropraktor eller kanskje legeforsikring?

Send inn skjema så vil en av forsikringsspesialistene våre kontakte deg.