forsikring barnehage - Barnehageforsikring

Våre rådgivere vet hvilke forsikringer som er viktige for akkurat din virksomhet og gir forslag til forsikring for bedriften.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre priser og produkter, og som kunde hos oss får du et eget barnehageteam, som hjelper deg med å finne en best mulig barnehageforsikring.

Vi har mange års erfaring med forsikring barnehage, og forsikrer i dag store deler av barnehagemarkedet i Norge. Vår største styrke er skadeoppgjøret vårt. Hvert år behandler vi mer enn 1,4 millioner skadesaker, og halvparten av alle skader gjør vi opp innen 24 timer.


 • Skreddersydd

  ​Alltid riktig forsikret med tilpasset bedriftsforsikring.

 • Fleksibel

  Du velger selv dekning og egenandel.

 • Toppkarakter på skadehåndtering

  Skadehåndteringen får toppkarakter 4,5 av 5 i gjennomsnitt av kundene våre.

Innhold
Bygninger og eiendeler

Eiendom Super

 • Dekker skader som påføres barnehagens bygninger, varer, eiendeler og maskiner ved brann, vann, naturskader, tyveri og skadeverk, samt andre plutselige skader.
 • Utelekeapparater, lavvo og gapahuk i tilknytning til barnehagen er omfattet.
 • Barnas og ansattes klær og effekter (inntil 10 000 kr per person), samt ansattes briller (inntil 4 000 kr per person) er også omfattet av forsikringen.
Avbruddsforsikring

Utover å dekke skader på ting som nevnt under Eiendom Super kan forsikringsløsningen også dekke tap når skade på bygninger, eiendeler og maskiner medfører driftsstans.

Ansvarsforsikring

Dekker barnehagens erstatningsansvar for skade på person eller ting. Dette kan for eksempel være skade som oppstår under lek på barnehagens områder. Forsikringen dekker også ansvar oppstått i regi av å være eier eller bruker av fast eiendom. En kan f.eks. bli ansvarlig for skader andre påføres grunnet mangler ved barnehagens lokaler (istapper/takstein o.l. har stort skadepotensiale). 

Kriminalitet

Forsikringen dekker det økonomiske tapet som følge av at en ansatt begår en straffbar handling med vinnings hensikt som påfører barnehagen et økonomisk tap. Dette kan f.eks. være når en ansatt begår tyveri eller underslag.

Ulykkesforsikringer for barn og personer på dugnad

Ulykkesforsikringen kan gi rett til utbetaling ved medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av en ulykke som inntreffer under organisert, felles dugnadsarbeid. Barn i barnehagen kan også inkluderes i ulykkesforsikringen.

Personforsikringer for ansatte
 • Alle bedrifter med ansatte er pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
 • For at du og dine ansatte skal være godt sikret må bedriften i tillegg ha en ulykkesforsikring som gir erstatning om skader skjer på fritiden, og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter dersom du eller en av dine ansatte skulle bli syk.
 • Pakken sikrer at ansatte får rask behandling og med det kommer raskt tilbake i arbeid, samt at bedriftens som betaler full sykelønn får dekket betalinger som overstiger 6G (folketrygden dekker kun lønn inntil 6G).
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Personforsikringer for selvstendig næringsdrivende
 • Som selvstendig næringsdrivende er du avhengig av din egen arbeidsinnsats for at hjulene skal gå rundt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring som gir økonomisk trygghet.
 • For at du skal være godt sikret så bør du ha forsikring som dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer, en ulykkesforsikring som gir erstatning om du blir skadet på fritiden (ulykkesforsikring kan også tegnes for ektefelle/barn), og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter og bortfall av overskudd dersom du skulle bli syk.
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Personbil/varebil (hvis relevant)
 • Ved å tegne vår Super-dekning får bedriften dekket skader bilen påfører og selv blir påført. Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag.
 • Forsikringen kan også utvides til å omfatte ekstrautstyr.
Buss (hvis relevant)
 • Ved å tegne vår Super-dekning får bedriften dekket både skader som rammer transportmiddelet og skader som transportmiddelet påfører andre ting eller person. Forsikringen omfatter også plutselig og uforutsett mekanisk skade på motor, styring, drivverk og gir. Dersom avbruddsforsikring er tegnet vil det avtalte beløp bli utbetalt fra første dag. Forsikringen kan også utvides til å omfatte ekstrautstyr.
 • Forsikringen dekker også redning for fører/passasjerer samt ran og underslag av buss. Både fører og passasjerer får dekket psykologhjelp ved ulykker.

forsikring barnehage

Kontakt oss hvis du ønsker et gunstig tilbud på barnehageforsikring. Vi har en egen barnehageforsikring som er tilpasset og forbedret gjennom mange år og tilpasset behovet for deg som driver barnehage. Og det til en meget gunstig pris. Hos oss kan du samle alle dine forsikringer, også tjenestepensjonen.

NOEN AV FORDELENE MED VÅR​ BARNEHAGEFORSIKRING

 • Rabatterte priser på bedriftsforsikring, bygning, bil og yrkesskadeforsikring
 • Spesialpris på barneulykke - heltid og deltid
 • Service og betjening
 • Kundesenteret vårt er åpent 24 timer i døgnet.

Vi har rådgivere med spesiell kompetanse på barnehager og vet hvilke forhold de bør ta hensyn til når du som barnehageeier kjøper forsikringer.​​ Kontakt oss hvis du vil ha et tilbud på barnehageforsikring

Telefon: 62 51 65 31

Andre forsikringer som ofte velges av barnehager

Tilleggsdekninger eiendom

 • Sumutvidelse riving, rydding og fjerning av miljøfiendtlige rester

Tilleggsdekninger ansvar

 • Rettshjelp
 • Miljøforsikring
 • Styreansvar

Personforsikringer

 • Helseforsikring
 • Dødsfall uansett årsak (for selvstendig næringsdrivende)
 • Personalforsikring – død annen sykdom (for ansatte)
 • Tjenestereise