Forsikring for

Administrativ rådgivning

Ingen bransjer er helt like, heller ikke når det gjelder forsikring. Våre forsikringsspesialister kjenner bransjen din, og bransjekravene, og vet hvilke forsikringer du bør ha.

 1. Administrativ rådgivning

Våre forsikringsspesialister hjelper deg slik at du blir riktig forsikret. Noe vet du selv, vi hjelper deg med resten.


Dette tilbyr vi deg

 • Ledende digitale tjenester

  På Mine sider for bedrifter får du full oversikt over forsikringene dine. Her kan du også melde skade, endre på forsikringene og se fakturaene dine. Og mye mer.

 • Toppkarakter på skadehåndtering

  Det er når noe skjer du ser hva forsikringen er verdt. Skadehåndteringen får toppkarakter 4,5 av 5 i gjennomsnitt av kundene våre. Vi kaller det skadehåndtering slik det bør være.

Forsikring for administrativ rådgivning Godt forsikret Veldig godt forsikret
Bygninger og eiendeler

Eiendom Super

 • Dekker skader som påføres bedriftens bygninger, varer, eiendeler og maskiner ved brann, vann, naturskader, tyveri og skadeverk, samt andre plutselige skader.
 • Rekonstruksjon av data er omfattet opp til kr 250 000, og det er anledning til å øke forsikringssummen om nødvendig.
 • Forsikringen dekker også skade på kunders eiendeler opp til kr 100 000. Denne kan også utvides.
Avbruddsforsikring/ekstrautgifter
 • Utover å dekke skader på ting som nevnt under Eiendom Super kan forsikringsløsningen også dekke tap når skade på bygninger, maskiner eller eiendeler medfører driftsstans.
 • Ekstrautgifter kan også benyttes til å dekke midlertidig lokaler/forandring som er nødvendig for å fortsette virksomheten etter skade.
Ansvarsforsikring
 • Forsikringen dekker ansvar for økonomisk tap og skade på person-/ting som bedriften påfører oppdragsgiver eller 3.person. Dette kan f.eks. være uaktsom rådgiving som påfører noen et økonomisk tap.
 • Forsikringen dekker også ansvar oppstått i regi av å være eier eller bruker av fast eiendom. En kan f.eks. bli ansvarlig for skader andre påføres grunnet mangler ved bedriftens kontorlokaler (istapper/takstein o.l. har stort skadepotensiale).
Rettshjelp

Dekker bedriftens kostnader til advokat når det oppstår rettslige tvister, enten ved at man mottar et krav eller at man får et krav mot en tredjeperson. Typiske tvister som dekkes er kontraktsrettslige tvister i forhold til bedriftens kunder, leverandører, forhold relatert til driften av virksomheten og husleiekontrakter.

Kriminalitet (hvis ansatte)

Forsikringen dekker det økonomiske tapet som følge av at en ansatt begår en straffbar handling med vinnings hensikt som påfører din bedrift eller dine kunder et økonomisk tap. Dette kan f.eks. være når en ansatt begår tyveri eller underslag. 

Datakriminalitet

Forsikringen dekker din bedrift sine kostnader og økonomisk tap dersom den blir utsatt for datakriminalitet. I tillegg dekker forsikringen rettslig erstatningsansvar ovenfor bedriftens kunder. Et typisk skadeeksempel her vil være om en person i utlandet hacker din eksterne server og påfører bedriften nedetid. Forsikringen vil da bl.a. dekke bedriftens inntektstap og kostnader til IT-eksperter. 

Personforsikringer for ansatte
 • Alle bedrifter med ansatte er pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.
 • For at du og dine ansatte skal være godt sikret må bedriften i tillegg ha en ulykkesforsikring som gir erstatning om skader skjer på fritiden, og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter dersom du eller en av dine ansatte skulle bli syk.
 • Pakken sikrer at ansatte får rask behandling og med det kommer raskt tilbake i arbeid, samt at bedriftens som betaler full sykelønn får dekket betalinger som overstiger 6G (folketrygden dekker kun lønn inntil 6G).
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Personforsikringer for selvstendig næringsdrivende
 • Som selvstendig næringsdrivende er du avhengig av din egen arbeidsinnsats for at hjulene skal gå rundt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring som gir økonomisk trygghet.
 • For at du skal være godt sikret så bør du ha forsikring som dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer, en ulykkesforsikring som gir erstatning om du blir skadet på fritiden (ulykkesforsikring kan også tegnes for ektefelle/barn), og sykeavbruddsforsikring som dekker faste utgifter og bortfall av overskudd dersom du skulle bli syk.
 • En helseforsikring som sikrer deg rask behandling i det private helsevesen er også tilgjengelig.
Tjenestereise

Tjenestereiseforsikringen dekker tjenestereiser på inntil 90 dager. Forsikringen kan også omfatte ferie- og fritidsreiser for både den ansatte og ansattes familie.

Styreansvar

Styreansvarsforsikring dekker juridisk bistand og økonomiske krav mot styremedlemmer i bedrifter, borettslag, foreninger og stiftelser.

Helseforsikring

Helseforsikring garanterer rask operasjon eller time hos spesialist.

Dødsfall uansett årsak

Dødsfall uansett årsak er en tilleggsdeking til våre personforsikringer og kan kjøpes av selvstendig næringsdrivende.

Død annen sykdom

Dødsfall grunnet annen sykdom kan kjøpes for ansatte som et tillegg til personalforsikringen.

 1. Administrativ rådgivning