Yrkesskadeforsikring for foreninger og frivillige organisasjoner

Yrkesskadeforsikringsloven og frivillig arbeid/dugnad

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder ikke for ulønnet arbeid eller ulønnet verv som utføres for privatpersoner eller private organisasjoner, foreninger osv.

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder derimot for alt arbeid som utføres i forbindelse med næringsvirksomhet, uten unntak. Dette innebærer forsikringsplikt uavhengig av om arbeidet er lønnet eller om det er et kortvarig eller begrenset arbeidsforhold.

For private organisasjoner og foreninger gjelder yrkesskadeforsikringsloven ikke, med mindre de driver kommersiell virksomhet i stor grad. Da vil de ha forsikringsplikt for frivillige.

Yrkesskadeforsikringsloven - forsikring av frivillig arbeid