Yrkesskadeforsikring og

Yrkesskade- forsikringsloven

For foreninger og frivillige organisasjoner

Vi trenger bare noen få opplysninger for å beregne et tilbud til deg.

Be om tilbud

Yrkesskadeforsikringsloven for frivillig arbeid/dugnad

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder ikke for ulønnet arbeid eller ulønnet verv som utføres for privatpersoner eller for private organisasjoner, foreninger o.l.

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder for alt arbeid som utføres i forbindelse med næringsvirksomhet. Uten unntak, og det innebærer at det er forsikringsplikt. Det er ikke en forutsetning at arbeidet er lønnet, eller at det er et kortvarig eller begrenset arbeidsforhold.

For private organisasjoner og foreninger sier yrkesskadeforsikringsloven at det ikke er forsikringsplikt. Dette gjelder mindre foreningsforhold som  for eksempel idrettslag, speiderforeninger og musikkorps.

Private organisasjoner og foreninger som i utstrakt grad driver kommersiell virksomhet faller utenfor forskriftsunntaket, og vil derfor ha forsikringsplikt for frivillige.

Yrkesskadeforsikringsloven - hvordan forsikre frivillig arbeid