Hjemmekontor under koronapandemien

Yrkesskadeforsikringen dekker dine ansatte også når de er på hjemmekontor.

Ekstra ulykkesdekning for dine ansatte når de er på jobb hjemme

I forbindelse med koronapandemien er det svært mange ansatte som arbeider på hjemmekontor, og mange av våre kunder lurer på om yrkesskadeforsikringen dekker skader på hjemmekontor.

Du kan være trygg på at de ansatte er godt forsikret også på hjemmekontoret sitt.

Fra og med 12. mars dekker vi alle ulykker i forbindelse med arbeidsrelaterte oppgaver på hjemmekontor, hele døgnet. Så lenge arbeidsgiver har anbefalt hjemmekontor er dette dekket på lik linje som arbeid på arbeidsplassen. Dette gjelder også dersom de ansatte jobber utenom normal arbeidstid, på grunn av familie- og/eller livssituasjon.

Vi supplerer yrkesskadeforsikringen kostnadsfritt med en ulykkesforsikring for alle som har yrkesskadeforsikring. Den dekker alle ulykker som skjer i forbindelse med arbeidsrelaterte oppgaver på hjemmekontor, hele døgnet. Det bør være nært vanlig arbeid, men situasjoner som gåmøter i parken, lage lunsj og hjelpe barn med skolearbeid, er dekket.

Slik melder du fra om yrkesskade

Hvis du eller en ansatt blir skadet i arbeidstiden, kan dere melde saken til oss på skadesidene våre. 

Meld yrkesskade