Henvisning til lege før forsikringen trer i kraft

Jeg fikk henvisning til lege før helseforsikringen trådte i kraft. Vil denne henvisningen være gyldig?

Svar: Vår helseforsikring dekker ikke henvisninger som er skrevet ut innen forsikringsavtalen er inngått.