Veiledning i lederens hovedoppgaver

Håndboken gir deg veiledning i lederens hovedoppgaver og gjør deg trygg i møte med ulike typer utfordringer.

 • ​Rekruttere - behovsvurdering, utlysing, vurdere kandidater, intervju, kontrakt, introduksjonsprogram
 • Følge opp - oppfølging nyansatte, prøvetid, sykdom, arbeidstid, ferie, pensjon, personalgoder, permisjoner
 • Utvikle - medarbeidersamtaler, vanskelige samtaler, etterutdanning, kultur, teamutvikling, endringsledelse
 • Avvikle - oppsigelse, avskjed, permittering, drøftelsesmøte, pensjonsalder
 • Godt lederskap - motivasjon, sette mål, kommunikasjon, delegering, konflikthåndtering, vanlige problemstillinger
 • Policies - etikk, AMU, HMS, samarbeid tillitsvalgte, fullmakt, reise, presse- og krisehåndtering
 • Varsling av kritikkverdige forhold
 • Skjema

Håndboken har et oversiktlig oppsett og en optimal søkefunksjon. Du finner raskt svar på spørsmål.

 • Nettbasert løsning, det kreves ingen installasjon
 • Det lovregulerte innholdet i personalhåndboken oppdateres automatisk ved lovendringer
 • All tekst er redigerbar, slik at den kan tilpasses hver enkelt virksomhet.

Pris

Personalhåndboken koster 3 000,- pr håndbok pr år.​​​