Helsa til medarbeiderne dine er viktigst av alt

Det kan være avgjørende for en bedrift å sikre sine eiendeler i tilfelle noe skjer. Men det hender at bedrifter glemmer å forsikre den viktigste ressursen – medarbeiderne.

Slik forsikrer du dine viktigste ressurser

Bedrifter sørger som regel for å forsikre maskiner og andre eiendeler. Men å forsikre de ansatte er noe man ofte ikke tenker på.

– Det kan være nærliggende å først og fremst forsikre eiendeler. Men husk at det er like viktig å sikre bra dekning for medarbeiderne, sier Kristina Ström Olsson. Kristina er nordisk helsestrateg i If.

Hvis en ansatt blir sykemeldt i mer enn én måned kan det ta lang tid å komme tilbake i arbeid. Det rammer den enkelte på forskjellige måter, men det rammer også virksomheten. Kristina mener at flere arbeidsgivere burde spørre seg selv om man har råd til å ha ansatte som er sykemeldte.

– Ved å minske risikoen for langtidssykemeldinger blir det også enklere å planlegge driften og muligheten for god lønnsomhet.

Det kan bli kostbart hvis en ansatt blir langtidssykemeldt

Kristina Ström Olsson, nordisk helsestrateg i If

Redusér risikoen for sykefravær

I tillegg til at det er kostbart for en bedrift å bli rammet av sykemeldinger, er det også viktig som arbeidsgiver ta vare på sine medarbeidere. Kristina mener at helseforsikring gir trygghet og minsker risikoen for sykefravær. Bare noen få dagers sykefravær koster like mye som en helseforsikring i et helt år.

– Ved å sikre at de som trenger det kan få hjelp og støtte når det er tegn på at noen ikke har det bra, eller har gjentagende fysiske utfordringer, kan du som arbeidsgiver vise ansvar ved å  vare på dine ansatte på best mulig måte, sier hun.

Vi merker selv en økt etterspørsel etter helseforsikringer, noe vi tror kommer av de siste årenes utfordringer i den offentlige helsetjenesten. Som en naturlig konsekvens av pandemien, har behandlingskøene nå blitt lengre og mange må vente på sin spesialistbehandling.

– En relativt stor del av de sykemeldte har fysiske problemer og mange burde fått hjelp av tidligere tiltak når det gjelder behandling, operasjon eller rehabilitering for å unngå langtidssykemelding.

Trygghet for ansatte

Dessuten poengterer hun at bedrifter som tilbyr kompletterende helseforsikringer i dag anses som mer attraktive arbeidsgivere og at dette er noe som etterspørres oftere og oftere ved rekruttering. Det blir et bevis på at arbeidsgiveren bryr seg om sine ansatte. Dessuten tror hun at pandemien har gjort oss mer bevisste på vår sårbarhet.

– I tiden fremover tror jeg det blir viktig for samfunnet å utnytte kompletterende løsninger i velferden som allerede eksisterer og fungerer. Mennesker kommer til å ha behov for ekstra trygghet både med tanke på opplevd trygghet og med begrensninger i de offentlige trygghetssystemene, sier Kristina.

Fordeler med helseforsikring

For virksomheten din:

  • Trygghet i at du tar ditt arbeidsgiveransvar
  • Du viser tydelig at du som arbeidsgiver ser dine ansattes verdi og hvordan de har det
  • Minsker risken for produktivitetsnedgang på grunn av sykemeldinger
  • Trygghet i å kunne planlegge virksomheten på en sikrere måte

Usikker på om din arbeidsplass tilbyr helseforsikring?

– Snakk med lederen din eller personalansvarlig.

For deg som ansatt

  • Et bevis på at arbeidsgiveren bryr seg om sine ansatte og vil at de skal ha det bra
  • En ekstra trygghet å få rask hjelp hvis du blir syk, skadet eller føler deg dårlig
  • En trygghet å vite at arbeidsgiver er tilstede med støtte i tilfelle noe inntreffer

Forsikringspakker

Velg en av våre forsikringspakker for deg med ansatte eller deg som jobber som selvstendig næringsdrivende.