Dekker forsikringen øvelseskjøring?

Hvordan er det med forsikring når man øvelseskjører?

Svar: Lovlig øvelseskjøring dekkes av forsikringen dersom kjøretøyforskriftene for slik kjøring overholdes.