Innboforsikring

For deg som eier eller leier

Innboforsikring – for alt du eier i hjemmet

Velger du Super innboforsikring, inkluderer denne også forsikring mot uhell og tyveri når du tar dem med ut av hjemmet ditt. Søler du kaffe over den nye PC-en din eller mobilen din blir stjålet, er dette dekket. 


 • Best på sykkel

  Kos deg på sykkelen, vi ordner opp hvis noe skulle skje

 • Mobilforsikring inkludert

  Med Super får du erstatning skulle skjermen på mobilen knuse

 • Best på skadedyr

  Har du Super kan du slippe å bekymre deg for skadedyr

Forsikringen dekker Super Standard
Brannskade

Hvis tingene dine blir skadet i en brann eller ødelagt av nedsoting, får du erstattet tingene dine. Du får også erstatning hvis du blir rammet av kortslutning eller lynnedslag, og dette ødelegger for eksempel TV-en din eller andre gjenstander.

Vannskade

Vi erstatter tingene dine hvis de får vannskader, uansett årsak. Vi erstatter for eksempel møbler og klær hvis de blir ødelagt av vann eller kloakk. Er boligen din ubeboelig, betaler vi for at alle i husstanden din har et alternativt sted å bo mens boligen din blir reparert. 

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Vi erstatter tingene dine hvis du blir utsatt for tyveri eller innbrudd i hjemmet ditt. Dette gjelder også ting som blir stjålet fra hagen, balkongen eller arbeidsplassen din, med inntil 30 000 kroner. Har du Standard erstatter vi ikke gjenstander som blir stjålet fra allment tilgjengelige steder som butikk, skole og treningssenter.

Vi erstatter tingene dine ved ran eller overfall. Du får også erstatning hvis vesken din blir stjålet, med inntil 30 000 kroner.

Naturskade

Blir tingene dine skadet som følge av naturskader, som flom, storm, skred eller jordskjelv, får du erstattet tingene dine.

Ansvar og rettshjelp

Hvis du får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis du ved et uhell kræsjer med sykkel inn i en parkert bil, hjelper vi deg med saken og dekker et eventuelt erstatningskrav.

Hvis du som privatperson er part i en tvist, hjelper vi deg med utgiftene dine til advokat, sakkyndige, retten og vitner. Eksempler på tvister kan være tvist med håndverker pga. mangelfullt arbeid eller at du har kjøpt en gjenstand eller tjeneste hvor selger ikke har oppfylt sine forpliktelser. Tvister som omfatter arv, skilsmisse, barnefordeling eller lignende, dekkes ikke.

Sykkelforsikring

Vi erstatter tyveri av sykkel fra boligen din med ubegrenset sum. Sykkel som blir stjålet når den står låst på jobb, skole, utenfor butikken eller annet sted i hele Norden, erstattes med inntil 30 000 kroner. El-sykkel er forsikret på samme måte som vanlig sykkel.

Sted å bo etter skade

Vi hjelper deg hvis du må bo et annet sted hvis boligen din er ubebolig etter for eksempel en brann- eller vannskade. Du får dekket kostnadene for midlertidig bosted med ubegrenset sum. Med Standard er hotellkostnader begrenset til 100 000 kroner.

Tyveri utenfor hjemmet

Vi erstatter tyveri av tingene dine i hele Norden, med inntil 30 000 kroner. Dette gjelder også ved for eksempel tyveri fra skole, arbeidsplass, treningsenter, bil og lignende. Vi erstatter alle typer gjenstander du tar med ut av huset, for eksempel smykker, klokke, nettbrett med mer. Det er ingen egenandel ved tyveri av en enkeltgjenstand.

Utleieforsikring

Får du en leietaker som ikke betaler husleien, gjør skadeverk eller begår tyveri og underslag, hjelper vi deg. Forsikringen erstatter skadeverk, tyveri og underslag begått av leietaker. I tillegg dekker forsikringen ubetalt husleie i inntil 9 måneder og utkastelse av leietaker med inntil 20 000 kroner.

Har du spørsmål om for eksempel skatt eller husleiekontrakt, tilbyr vi deg gratis juridisk rådgivning gjennom vår samarbeidspartner Huseiernes Landsforbund (link).

Forsikringen dekker ikke slitasje som man må regne med ved utleie, for eksempel hakk, riper, avskallinger og lignende.

Forsikringen forutsetter at du har oppgitt til oss at du leier ut hele eller deler av boligen.

Bekjempelse av skadedyr og insekter

Vi hjelper deg med å bekjempe skadedyr og insekter i hjemmet ditt på en rask og effektiv måte. Dette vil for eksempel innebære at vi transporterer sengen din og andre infiserte gjenstander til et fryselager for å bli kvitt problemet. Skadedyr og insekter kan være veggedyr, kakerlakker, mus og rotter. Kostnadene er dekket med inntil 100 000 kroner.

Forsikringen dekker ikke bygningsskader eller fjerning av døde skadedyr i bygningskonstruksjonen som medfører vond lukt. Dette vil derimot være omfattet hvis du har vår hytte- eller husforsikring.

Ombygging av bolig etter ulykke

Hvis et familiemedlem i husstanden blir invalid, for eksempel havner i rullestol etter en bilulykke, får du dekket ombygging av boligen din for inntil 250 000 kroner. Det samme gjelder hvis du får et barn som er avhengig av rullestol på grunn av et medfødt handikap.

Forsikringen gjelder ikke hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol som følge av sykdom.

Dobbel boligforsikring

Vi dekker de doble rentekostnadene og forsikringspremiene hvis du kjøper ny bolig og ikke får solgt den gamle. Vi dekker doble rentekostnader med inntil 10 000 kroner per måned og forsikringen gjelder i maksimalt 9 måneder. Det må gå tre måneder fra du overtar ny bolig før forsikringen gjelder.

ID-tyveriforsikring

Vi hjelper deg hvis ID-tyver bruker din identitet til å opprette lån og kundeforhold i ditt navn. Vi bruker opp til 1 000 000 kroner i nødvendig juridisk bistand for å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger. Du får også hjelp med å forebygge og begrense skadene ID-tyvene kan påføre deg.

Mobilforsikring

Vi erstatter mobilen din om du skulle være uheldig å få den frastjålet eller at den blir ødelagt. Forsikringen erstatter også knust skjerm. Det er ingen egenandel ved tyveri, mens egenandelen er 1000 kroner ved uhellsskader som for eksempel knust skjerm. Forsikringen dekker ikke skader som skyldes slitasje eller tap der tyveri ikke er en sannsynlig årsak.

Utvidet sykkelforsikring

I I tillegg til å erstatte tyveri av låst sykkel i hele Norden erstatter vi også skader som oppstår under bruk av sykkelen, for eksempel etter velt eller kollisjon, med inntil 30 000 kroner.

Ved tyveri av sykkelen din trekker vi ingen egenandel, uansett om sykkelen stod låst på arbeidsplass, skole eller annet sted. Ved uhellsskader er egenandelen 1 000 kroner. Forsikringen gjelder også for el-sykkel.

Sportsutstyrforsikring

Vi erstatter sportsutstyret ditt ved tyveri, både ved lagring hjemme, i bilen og på hytta. Vi dekker også skader når du bruker utstyret, for eksempel hvis du er uheldig i skibakken og knekker en ski eller stav. Erstatningen er begrenset til 30 000 kroner. Vi dekker ikke skader på luftsportutstyr som fallskjerm og lignende.

Flytteforsikring

Vi erstatter skader på tingene dine under transport og inn- og utbæring som skjer under flytting, uavhengig av om du bruker flyttebyrå eller flytter selv. Vi erstatter skader som oppstår under flytting uansett årsak, for eksempel hvis TV-skjermen knuses under transport eller et stolbein blir ødelagt.

Uhellsforsikring

Mister du speilreflekskameraet ditt i bakken, søler kaffe på PC-en din eller TV-en går i tusen knas, så hjelper vi deg. Du får dekket inntil 30 000 kroner per hendelse og betaler kun 1000 kroner i egenandel.

Supergaranti

Flytter du forsikringen fra annet selskap og til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige selskap. Selve flytteprosessen ordner vi for deg. Garantien gjelder i 2 år.

Verdien på tingene dine

Når du skal kjøpe innboforsikring kan det være vanskelig å vite verdien på alt du eier. Ofte tror vi at vi eier mindre enn det vi egentlig gjør. Vi kan hjelpe deg. Med vår innbokalkulator kan du ved et par tastetrykk finne ut av hvor mye verdier du skal forsikre deg for.  Sjekk verdien av ditt innbo her!


Vinn gavekort til 10 000!

Bruk 10 sekunder på vår uknotete quiz og vinn et reisegavekort verdt 10 000 kroner

Ta quizen her!

Sykkelforsikring

Innboforsikringen dekker tyveri av sykkel inntil 30 000 kroner. Ved dyrere sykkel anbefales egen forsikring.

Sykkelforsikring

If Start - for deg under 26

Er du mellom 18 og 26 år kan du også velge If Start med både reise-, ulykke- og innboforsikring, i hele Norden.

If Start kun 119,- pr.mnd

Flytting ingen hindring

Mange lurer på hva som skjer med forsikringen under flytting. Med Super får du flytteforsikring inkludert.

Les våre flyttetips

Husforsikring

Eier du hus trenger du både husforsikring og innboforsikring. Dette kan du kjøpe sammen på husforsikring.

Sjekk husforsikring

Uhellsforsikring

Alle kan ha uflaks og ved et uhell kan gjenstander bli skadet. Med Super innboforsikring er du dekket. 

Les mer om uhellsforsikring

Hvilken forsikringer trenger du for boligen din?

Enebolig, tomannsbolig og rekkehus

Du trenger både en husforsikring som forsikrer bygningen, og en innboforsikring som forsikrer alle tingen du har i boligen. Du kjøper både hus- og innboforsikring gjennom husforsikringen.

Leilighet, bokollektiv og tre-/firemannsbolig

Selve bygningen er forsikret gjennom sameiet/borettslaget/felleskapet slik at du som privatperson ikke trenger å forsikre din del av bygningen. Du trenger derimot en innboforsikring som forsikrer alle tingene du har i boligen.

Hva er innbo?

Innbo er alle tingene dine som hører til hjemmet ditt og som det er naturlig at man tar med seg når man flytter inn eller ut fra en bolig. Eksempler på hva som er innbo er klær, møbler, mobiltelefoner, bruksgjenstander, sportsutstyr, sykler, hagemøbler. Ting og inventar som er montert fast i bygningen eller fundamentert i bakken, som for eksempel kjøkkeninnredning og flaggstang, går under husforsikringen.

Hvem gjelder forsikringen for?

Innboforsikringen gjelder for personen som kjøper forsikringen (forsikringstaker) og dennes ektefelle/samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Forsikringen gjelder også for barn som bor hjemme. Barn som på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet er dekket i 2 år fra de flyttet hjemmefra, så sant barnet ikke har meldt adresseendring i Folkeregisteret.

Har barnet bodd 2 år utenfor hjemmet i forbindelse med utdanning eller førstegangstjeneste eller har meldt adresseendring i Folkeregisteret, trenger barnet egen innboforsikring.

Forsikringen gjelder ikke for leietakere hvis du leier ut deler av boligen, eller medboere hvis du bor i et bokollektiv.

Trenger jeg innboforsikring for hytta?

Ja, innboforsikring omfatter tingene du har i boligen din og ting som er midlertidig utenfor hjemmet ditt. Tingene du har på hytta trenger derfor en egen innboforsikring. Du får tilbud om innboforsikring for hytte/fritidsbolig når du kjøper hytteforsikring, eller du kan kontakte Kundeservice. 

Egenandeler ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Forsikringen blir rimeligere dersom du velger en høyere egenandel, fordi du ved skade tar en større del av regningen selv. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Ved enkelte typer skader gjelder særskilte egenandeler. De viktigste er:

 • Naturskade: 8 000 kroner.
 • Rettshjelp: 4 000 kroner, pluss 20 %

Slik får du rabatt på innboforsikring

Automatisk 10 % fordelsrabatt 

Kjøper du innboforsikring med forsikringssum over 650 000 kroner, blir du automatisk fordelskunde. Da får du 10 % fordelsrabatt på alle forsikringene du har hos oss, unntatt forsikringer med fast pris. Har du i tillegg bilforsikring hos oss, får du hele 15 % i fordelsrabatt.

Les mer om fordelsprogrammet

Få rabatt med boligalarm  

Har du boligalarm tilknyttet alarmstasjon får du rabatt på innboforsikringen. Via vår samarbeidspartner Sector Alarm får du markedets mest komplette alarmtjeneste til en gunstig pris.


Les mer om tilbudet på boligalarm  ​​​​​​​​

Se hele oversikten over forsikringen i vilkår (PDF)

Flere detaljer om innboforsikring finner du i vilkårene: