Skadeoppgjør kyst og fiske

Nødtelefon til bruk ved skade utenfor våre kontortider: +46 770 773 737

Kontaktpersoner

Navn Kontorsted Telefon Mobil E-post
Helge Thomassen
Tromsø 77 64 35 72 97 71 86 54  Helge Thomassen
Magne Tjoland
Haugesund 52 73 41 14 99 41 41 56 Magne Tjoland
Olaf Andreas Aarvold
Bergen 67 84 05 94 90 87 19 07 Olaf Andreas Aarvold
Frode Birkeland
Konsulent fiskeoppdrett 55 54 78 60 93 40 32 49 Frode Birkeland