Kyst og fiske


Skadeoppgjør, havarirapport eller fiskeoppdrett

Nødtelefon til bruk ved skade utenfor våre kontortider:

Tlf: +46 770 77 37 37

Kontaktpersoner

Helge Thomassen
Tromsø

Telefon
77 64 35 72

Mobil
97 71 86 54

E-post
Helge Thomassen

Mattias Ljunggren
Oslo

Telefon
22 53 32 41

Mobil
40 72 54 73

E-post
Mattias Ljunggren

Olaf Andreas Aarvold
Bergen

Telefon
67 84 05 94

Mobil
90 87 19 07

E-post
Olaf Andreas Aarvold

Frode Birkeland
Konsulent fiskeoppdrett

Telefon
55 54 78 60

Mobil
93 40 32 49

E-post
Frode Birkeland

Dette skal kapteinen gjøre

  • Når et havari er inntruffet skal forsikringsselskapet straks varsles. Dette fritar ikke skipperen fra å handle hvis situasjonen ikke tillater ham å vente på instrukser
  • Er skipet i fare må skipsføreren selv gjøre det som er nødvendig får å avverge faren, herunder tilkalle assistanse. Er det ingen overhengende fare skal assurandøren tilkalles for nærmere instrukser
  • Kollisjon: Det må ikke gis formodninger angående årsaker eller skyldspørsmål til motpart, presse eller utenforstående
  • Hvis det kan være tvil om skipets sjødyktighet, skal klassens representant varsles
  • I henhold til sjøloven må skipperen avholde sjøforklaring for visse havarier og uhell, eksempelvis grunnstøting, kollisjon, personskade og dødsfall
  • Før havariskader blir reparert skal de besiktiges av assurandøren
  • Ordrett utdrag av dekksdagbok og maskindagbok skal snarest mulig sendes til rederiet og til forsikringsselskapet