Regnskap

Regnskap i en bedrift

Regnskapet er en oppstilling av bedriftens inntekter og utgifter (resultatregnskap), samt bedriftens eiendeler og gjeld (balansen). Alle som er regnskapspliktig må levere årsregnskap.

Årsregnskapet består normalt av fem deler deler:

  • Styrets beretning
  • Resultatregnskapet: hvilke inntekter og utgifter er kommet på i løpet av året?
  • Balansen: hvilke eiendeler har bedriften per 31.12, og hvordan er disse fremskaffet (egenkapital og gjeld)?
  • Noter: tilleggsopplysninger for enkelte poster i resultat og balanse
  • Kontantstrømsoppstillig: Gir en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklarer likviditetsendringer

Hvis du er i tvil om du eller bedriften din er regnskapspliktig kan du sjekke ut sidene som handler om regnskap og revisjon i Altinn.

Det finnes gode og moderne løsninger for effektiv regnskapsføring og budsjettstyring.