Altinn

Om Altinn

Altinn er et nettsted hvor du som næringsdrivende både kan registrere firmaet ditt og levere elektroniske skjemaer til offentlige myndigheter.

Det blir stadig flere statlige etater som benytter Altinn, og tall fra juni 2012 viste at det da var 39 statlige etater (inkludert kommuner og fylkeskommuner) som brukte nettstedet for å drifte skjemaene sine. Næringslivet er den største brukergruppen på Altinn, men også privatpersoner benytter løsningen for å levere selvangivelsen og andre skjemaer elektronisk.

Fra høsten 2011 ble Altinn utvidet til også å være en informasjonsportal for norsk næringsliv. Tre tidligere offentlige nettsteder (Bedin, Bedriftshjelp og Hjelp til regelverk) ble samordnet og befinner seg i Altinn under fanen Starte og drive bedrift. Hensikten er å gjøre det enklere å starte og drive bedrift.

Norsk næringsliv finner nå svært mye bedriftsrelatert informasjon i Altinn. Altinn gir også innsynstjenester i offentlige registre og meldinger fra offentlige etater.

Det er brønnøysundregistrene som er ansvarlig for forvaltningen av Altinn.