Sykdom eller skade

Ved sykdom, ulykke eller kriser utenlands

Når noe har skjedd før eller under reisen

Ved en krisesituasjon

Utlegg under reisen

Informasjonen er basert på de generelle vilkårene for jobbreiseforsikring. Arbeidsgiveren din kan ha valgt særskilte vilkår for forsikringen din som avviker fra de generelle vilkårene.