Innstilt eller forsinket fly

Spørsmål om hva som gjelder om flyet blir innstilt eller forsinket.

Informasjonen er basert på de generelle vilkårene for jobbreiseforsikring. Arbeidsgiveren din kan ha valgt særskilte vilkår for forsikringen din som avviker fra de generelle vilkårene.