Hva dekker yrkesskadeforsikring?

Hva dekkes av yrkesskadeforsikringen? En yrkesskadeforsikring dekker skader du pådrar deg på jobben i arbeidstid. Hvor du befinner deg spiller ingen rolle, så lenge du utfører dine arbeidsoppgaver.

Sjekk vår yrkesskadeforsikring, eller les mer nedenfor om hva den dekker.

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen dekker:

  • Yrkesskader, det vil si skader som følge av en arbeidsulykke, påført i arbeid på arbeids​stedet i arbeidstiden
  • Yrkessykdommer, det vil si sykdommer som iht. lov om folketrygd er likestilt med yrkesskade
  • Andre skader og sykdommer dersom disse skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Tenk på at en yrkesskade kan både være en fysisk og psykisk skade.

Belastningsskader defineres imidlertid ikke som yrkesskade. Belastninger og lidelser som utvikler seg over tid dekkes med andre ord ikke. For at det skal regnes som en arbeidsulykke, må du utsettes for en plutselig og uventet ytre hendelse som skader deg. For eksempel hvis du får en gjenstand i hodet, mottar et slag eller opplever en eksplosjon.

Dekker yrkesskadeforsikring ansatte på hjemmekontor?

Ja. I forbindelse med koronapandemien, utvidet vi vår yrkesskadeforsikring med ekstra ulykkesdekning. Så ansatte er dekket selv i hjemmet, eller om de skulle gå turen i parken under møtet.

Du kan lese mer om dekning ved hjemmekontor her

Mann som sitter ved kjøkkenbordet og studerer et dokument

Noe annet vi kan hjelpe deg med?