Viktig med sykeforsikring for selvstendig næringsdrivende


Det er mange fordeler med å være sin egen sjef, men det er dyrt å bli syk som selvstendig næringsdrivende.

Tapte tusenvis da han brakk beinet

Mange er ikke klar over at det er store forskjeller i trygderettigheter og velferdsgoder mellom lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende.​​​​​​​​​​​​

Fotograf og gründer Ole Walter Sundlo opplevde dette. Han brakk beinet og ble satt ut av spill i åtte uker, noe som kostet ham mange tapte oppdrag og tusenvis av kroner. Han hadde ikke sykeforsikring.

Sundlo startet som hobbyfotograf da han var 17, og hadde jobbet som fotograf i over 20 år da han i fjor tok spranget. Da etablerte han Sundlo Foto og ville prøve å tjene penger som selvstendig næringsdrivende.

Hadde ikke sykeavbruddsforsikring

Sundlo tok oppdrag som fotograf og så at driften kunne fungere. Det gjorde det også en stund. Men etter bare noen måneder brakk han beinet og måtte avlyse og avvise oppdrag i åtte uker. Fotografen fikk erfare at du har begrensede rettigheter og at det er dyrt å bli syk som selvstendig næringsdrivende.

– Det gikk litt i vranglås, kan du si. Jeg kunne ikke jobbe med brukket bein, så jeg måtte avlyse oppdrag og si fra meg nye fotograferinger. Samtidig må regningene betales. I den viktige oppstartsfasen ble jeg satt mange måneder tilbake i tid, forteller Ole Walter.

Det er med andre ord lett å gå på en økonomisk smell om du ikke har kjøpt tilleggstrygd i NAV eller sykeavbruddsforsikring i et privat forsikringsselskap.

If tilbyr en sykeavbruddsforsikring, som dekker bedriftens faste utgifter og løpende kostnader under sykdom som fører til inntektstap.

Etterlyser info fra NAV om sykeforsikring

Sundlo hadde ingen slik sikkerhet. Han etterlyser mer informasjon om forsikringer til selvstendig næringsdrivende.

– NAV kunne vært flinkere til å informere folk som meg om sånt. Jeg vet jo at det finnes sykeforsikring og flere alternativer når du driver for deg selv, og flere av mine bransjekolleger snakker jo om at de må skaffe seg forsikring.

- Men jeg tror mange ikke er ordentlig klar over konsekvensene dersom man blir syk.

Må restarte virksomheten

Sundlo var sykemeldt lenge og er nå i gang igjen som fotograf. En bunke flyers har ligget klar siden i høst og skal promotere ham også som grafiker.

– Jeg må starte litt på nytt nå, jeg må ut og selge. Så bør jeg vel investere litt i meg selv også, det er viktig å ta vare på seg selv på den måten, avslutter han.​

Hva får en selvstendig næringsdrivende fra NAV ved sykdom? 

  • Etter 16 dager (karenstid) kan du få inntil 65 % av sykepengegrunnlaget i sykepenger, men maksimum 6G 
  • Mange bommer på beregningen av «sykepengegrunnlaget». Det er din pensjonsgivende inntekt som gir rett til sykepenger, ikke næringsinntekten
  • Det er den gjennomsnittlige pensjonsgivende inntekten de tre siste årene som legges til grunn. Så hvis du har hatt lav inntekt de første par årene, så kan utbetalingen blir lav.

Relaterte artikler om sykeforsikring

Om sykeavbruddsforsikring

Om helseforsikring

Om forsikring for nystartet bedrift

Flere ledere tar vare på de ansatte hele døgnet