Dekker reiseforsikringen ansvar?

Inngår ansvarsforsikring i reiseforsikringen?

Svar: En vanlig helårs reiseforsikring for privatpersoner dekker privatrettslig erstatningsansvar. Forsikringen dekker erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land.