Dekker reiseforsikringen ansvar?

En vanlig helårs reiseforsikring for privatpersoner dekker privatrettslig erstatningsansvar. Forsikringen dekker erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land.