Hytteforsikring

Beregn pris på forsikring av hytte raskt og enkelt.Takk for gode skussmål!

  • Eksperter på skadedyr

    Med hytteforsikring slipper du å bekymre deg for rotter og mus på hytta.

  • If Byggteknisk rådgivning

    Ring oss for tips og råd om vedlikehold av fritidsboligen din.

  • Samlerabatt

    Samler du forsikringene dine hos oss kan du få opptil 20 % samlerabatt!

Forsikringens innhold

Dette dekker hytteforsikring

Dekninger Basis Basis Utvidet Utvidet Super Super
Inkludert Inkludert Inkludert

Hvis hytta di blir totalskadet, for eksempel i en brann, får du erstatning til å bygge en ny hytte.

Vi kan hjelpe deg gjennom hele byggeprosessen, for eksempel med planlegging, innkjøp, oppbygging og kvalitetssikring, slik at du skal kunne leve så normalt som mulig.

Du kan også velge å kjøpe en brukt hytte for å komme raskere inn i en ny fritidsbolig. Velger du dette, kan du få dekket inntil 1 000 000 kroner til oppussing.

Inkludert Inkludert Inkludert

Blir fritidsboligen eller hagen din ødelagt av naturskader som flom, storm, skred, jordskjelv eller kortslutning/lynnedslag, dekker vi skadene. Det samme gjelder brann og nedsoting.

Inkludert Inkludert Inkludert

Vi dekker vannskader i fritidsboligen og hagen, for eksempel hvis styrtregn trenger inn i bygningen fra terrenget, grunnen eller avløpsrør. Vi dekker også brudd og lekkasje fra rør og tilkoblede maskiner som oppvaskmaskin. Du får også hjelp med tining av utvendige rør hvis de skulle fryse til vinterstid.

Skade på drenering eller som følge av kondens, dekkes ikke av forsikringen.

Inkludert Inkludert Inkludert

Vi erstatter skade på hytte og hage etter innbrudd, tyveri og hærverk, for eksempel hvis du opplever innbrudd hvor tyvene også har gjort skade på fritidsboligen.

Inkludert Inkludert Inkludert

Vi reparerer skader på fritidsboligen din forårsaket av mus, rotter og andre gnagere.

Husk at du selv har ansvar for å sikre bygningen mot skadedyrangrep. Reparasjon av utettheter hvor skadedyr kan komme inn, er derfor ikke dekket av forsikringen.

Inkludert Inkludert Inkludert

Hytteforsikringen dekker skade av leietaker som er påført med viten og vilje. Slitasje, hard eller feil bruk av fritidsboligen dekkes derimot ikke. Typiske skader som ikke dekkes er oppsvulmede benkeplater på grunn av vannsøl, ødelagt gulv på grunn av vasking med for mye vann eller hakk og riper i parkett.

Har du juridiske spørsmål knyttet til utleie, som for eksempel gjelder husleiekontrakt, kan du ta kontakt med våre advokater på telefon 21 49 03 01. Les mer om utleiedekningen her.

Inkludert Inkludert Inkludert

Hvis du får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis parasollen din blir tatt av vinden og skader naboens eiendom, dekker vi et eventuelt erstatningsansvar.

Er du part i en tvist, for eksempel med håndverker på grunn av mangelfullt arbeid eller krangel med naboen om tomtegrensen, så dekker vi utgiftene dine til advokat, sakkyndige, retten og vitner med inntil 100 000 kroner.

Dersom du ønsker å benytte deg av vår partner, Advokatfirmaet Solver, vil du få første telefonsamtale med advokat gratis. Ring Solver på telefon 22 44 10 00 eller send en e-post.

Inkludert Inkludert Inkludert

Har du spørsmål om oppussing, skadeforebygging eller vedlikehold? Med If Byggteknisk rådgivning kan du raskt komme i kontakt med en fagekspert som gir deg gode råd, helt kostnadsfritt! Les mer og kontakt våre fageksperter her.

Ikke inkludert Inkludert Inkludert

Vi dekker følgeskader etter utett våtrom, og innvendige skader som følge av at vann trenger inn gjennom utett yttertak yngre enn 50 år. Hvis våtrommet eller taket er eldre enn 30 år, vil det gjøres det et fradrag i erstatningen på 8 000 kroner.

Husk at du har et ansvar for å holde våtrom, yttertak og yttervegger tette. Reparasjon av selve utettheten er derfor ikke dekket av forsikringen.

Ikke inkludert Inkludert Inkludert

Vi hjelper deg hvis du får skadedyr eller insekter i fritidsboligen din på en rask og effektiv måte. Dette kan eksempelvis være veggedyr, skjeggkre, kakerlakker, stokkmaur, stripet borebille og husbukk. Vi reparerer også bygningskaden dersom skadedyrene/insektene påfører skade på fritidsboligen din.

Husk at du selv har ansvar for å sikre bygningen mot skadedyrangrep. Reparasjon av utettheter hvor skadedyr kan komme inn, er derfor ikke dekket av forsikringen.

Ikke inkludert Inkludert Inkludert

Vi erstatter også skade forårsaket av sopp og råte som ødelegger treverk og som har utviklet seg i den tiden du har hatt forsikringen i If. Her er det unntak for råteskader på dører, vinduer og utvendig treverk, og skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende. Det samme gjelder sopp- og råteskader på tilleggsbygninger (for eksempel uthus og garasjer) som er eldre enn 50 år.

Ikke inkludert Ikke inkludert Inkludert

Forsikringen dekker utbedring av både følgeskader og selve utettheten i gulv og vegger i våtrom som er yngre enn 10 år. Forutsetningen for dekning er at arbeidet er utført av en autorisert håndverker.

Viktig! Dekningen gjelder kun hvis våtrommet er utett og det har oppstått en lekkasje. Feil eller mangelfullt arbeid i seg selv, som for eksempel feil fall i våtsone, er ikke dekket.

Ikke inkludert Ikke inkludert Inkludert

Juridisk rådgivning: Forsikringen inkluderer to timer juridisk rådgivning i året fra vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Solver. Her kan du få hjelp med privatrettslige spørsmål som leiekontrakt, forbrukerkjøp og naborett. Kontakt Solver på telefon 22 44 10 00.

Nøkkelservice: Har du mistet nøkkelen din? Da kan du kontakte en låsesmed uten å bekymre deg for høye kostnader. Ved å sende inn kvittering fra låsesmeden kan du få refundert inntil 5 000 kroner. Du betaler kun en egenandel på 1 000 kroner.

Ikke inkludert Ikke inkludert Inkludert

Flytter du forsikringen fra et annet selskap til oss, garanterer vi deg minst like gode vilkår som du hadde i ditt forrige selskap. Garantien gjelder i 2 år, og vi ordner flytteprosessen for deg. Les om garantien her.

Ofte stilte spørsmål

Opptil 20 % rabatt

Det lønner seg å samle forsikringene dine hos oss. Jo flere forsikringer du kombinerer, desto høyere rabatt får du!

Les om fordelsprogrammet vårt her.

Nyttige tips til deg med hytte