Slik reiser du sikkert under pandemienÅ reise mens pandemien pågår krever bedre forberedelser og bedre beskyttelse. Her er syv viktige råd til deg som reiser i jobben.

Slik sikrer du deg når forretningsreiser øker igjen

Da pandemien rammet oss våren 2020 sank antall forretningsreiser i Norden sammenlignet med året før. Nedgangen var størst, mer enn 60 prosent, i Sverige. I Danmark, Finland og Norge var nedgangen på rundt 50 prosent. Majoriteten av nedgangen var det lengre reiser som sto for. Nå peker pilene oppover igjen, men spørsmålet er om det noengang blir som tidligere? Det tror ikke Gustav Berndtson, produktutvikler i If personforsikringer i Norden.

I Sverige minket forretningsreiser med fly med 5 prosent allerede i januar 2020, altså før pandemien. Den utviklingen kommer til å fortsette i hele Norden, selv om vi nå ser en oppgang fra veldig lave nivåer, sier Gustav Berndtson.

Hva er det som driver oss til å reise?

Budsjettet for forretningsreiser for verden som helhet antas å stige til samme nivåer som før pandemien allerede i 2024, ifølge Global Business Travel Association. Mest øker reisingen i Kina som ventes å være tilbake på samme nivå allerede i 2022. Men hva er det som driver oss til å reise? Gustav nevner en amerikansk studie der 60 prosent av de spurte oppga FOMO - Fear of Missing Out - som grunn til å begynne å reise igjen.

FOMO-reisende er redde for å miste kunder hvis de ikke møtes fysisk og for eksempel deltar på messer. Vi ser at bedriftene prioriterer eksterne møter, men at de fortsatt har interne møter online, sier Gustav.

Restriksjonene kan forandres veldig raskt

Eeva Renberg, produktsjef for If personforsikringer for bedrifter i Norden, vektlegger viktigheten av å være bevisst på at pandemien fortsatt pågår.

Mange oppdager at det er mer som forandres utover det at du må bruke munnbind og dokumentere at du er vaksinert. Det er færre avganger, mindre service på flyplassene, busser og tog er innstilte og restriksjonene kan endres veldig raskt, sier hun og legger til:

I dag forventes det at du selv tar ansvar for for de konsekvenser pandemien fører med seg. Det betyr for eksempel at du må betale for uforutsette hendelser selv, hvis du ikke er forsikret.

Sjekk reiseforsikringen

Mange tror at all reising dekkes av tjenestereiseforsikringen, eller den dekningen noen har i sin hjemforsikring. Men her gjelder det som arbeidsgiver å følge med! Det er mye som kan hende på forretningsreiser som krever en spesiell tjenestereiseforsikring.

Tyveri, mistet bagasje, ekstra netter på hotell og sykdom. En enkel forkjølelse med snue og litt feber kan gjøre at du ikke kommer med flyet ditt og må bli igjen på hotellet i påvente av en negativ test.

Syv tips for en sikrere forretningsreise

 1. Regn med ekstra tid til å forberede reisen din. Sjekk restriksjoner og anbefalinger for reisemålet ditt allerede før du bestiller.
 2. Sørg for at ditt budsjett for reisen tar høyde for uforutsette utgifter. Er du sen til flyet og plutselig må ta en PCR-test er risikoen stor for at du ikke kommer med flyet.
 3. Hva skjer om du får korona på reisen? Selv med milde symptomer er det en risiko for at du må bli igjen på reisemålet i flere uker. Sjekk hva forsikringen din dekker.
 4. Forlat aldri verdigjenstander ubevoktet eller i bagasjen du sjekker inn. At noe blir stjålet er den absolutt vanligste skadeårsaken.
 5. Sjekk kravene både i det landet du reiser til og det landet du reiser fra. Det kan handle om bevis på vaksinering, test på flyplassen, visum eller gyldig pass (noen land krever gyldig pass i 180 dager etter utreise fra landet).
 6. Bunkre opp med beskyttelsesutstyr, først og fremst munnbind. Og husk at noen land og flyselskaper selv bestemmer hvilke masker de godtar.
 7. Og til slutt: Forbered deg mentalt. Ulike land har ulik kultur og tilnærming til pandemien. Bruker alle munnbind? Holder de avstand eller håndhilser de? Lær av omgivelsene.
Eeva Renberg
Eeva Renberg - produktsjef for personforsikringer

Beskytt deg med tjenestereiseforsikring

Vi har lagt til flere nye dekninger i tjenestereiseforsikringen for å forbedre vilkårene og inkludere flere hendelser, for eksempel:

 • Erstatning ved identitetstyveri.
 • Erstatning ved skimming og tyveri av kredittkort.
 • Forlenget gyldighet for den som tar ut ferie i direkte tilknytning til tjenestereisen, fra 14 til 45 dager.
 • Engangserstatning utover behandlingskostnader ved en alvorlig hendelse, som brudd eller brannskade.
 • Bedre erstatning for kriseterapi som dekker flere hendelser.
 • Klær som ødelegges eller blir borte på reisen erstattes med nypris.
 • Avbestillingsforsikring som blant annet gjelder når UD fraråder reise - uansett nivå på rådene, samt at det innføres restriksjoner for innreise til destinasjonen.

Visste du at en tjenestereise er alle reiser som skjer på oppdrag fra arbeidsgiver? Det kan være både busstur til den andre siden av byen, og flyreiser til den andre siden av jordkloden. Det innebærer at man kan utsette seg for hendelser som hverken dekkes av bedriftens forsikringer eller private forsikringer.